_

Είμαι ο Γιώργος Φεσάκης, και υπηρετώ ως Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Πληροφορικής και Μαθηματικών και Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό» (ΦΕΚ Διορισμού: 1284/18.08.2020 τ.Γ’).  Στο ίδιο τμήμα υπηρέτησα ως Λέκτορας (2007-2012), ως Επίκουρος Καθηγητής (2012-2016) και ως Αναπληρωτής Καθηγητής (2016-2020) με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για τα Μαθηματικά και τη Διδασκαλία τους».

Το παρόν ιστολόγιο αποτελεί εργαλείο για τη συνοπτική παρουσίαση του έργου που παράγεται στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης (διδασκαλία, έρευνα, δημοσιεύσεις, κ.ά.), καθώς και μέσο επικοινωνίας με  φοιτητές/τριες,  ερευνητές/τριες, εκπαιδευτικούς, συναδέλφους και κάθε ενδιαφερόμενο/νη.

Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π. Αθήνας (1994) και του διετούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών πλήρους φοίτησης με τίτλο «Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα» (1996) που προσφέρεται στο ίδιο τμήμα. Κατέχω πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών (1999) από την ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ Πατρών (νυν Α.Σ.ΠΕ.Τ.Ε/Ε.Π.ΠΑΙ.Κ). Εκπόνησα Διδακτορική Διατριβή με θέμα «Εκπαιδευτική αξιοποίηση υπολογιστικών περιβαλλόντων μοντελοποίησης και ειδικότερα των Σχεσιακών Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων» (2003) στο ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Έχω εργασθεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο Ε.Κ.Π. Αθηνών (1994-1996) και στο Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Μηχανικής Διδακτικής του ΤΕΠΑΕΣ από το 1999 μέχρι σήμερα. Υπηρέτησα στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19) κατά τα έτη 1999-2007.

Τα κύρια ερευνητικά μου ενδιαφέροντά περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση εφαρμογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, τη Διδακτική της Πληροφορικής, των ΤΠΕ και των Μαθηματικών, την Υπολογιστική Σκέψη και επιστήμη στην εκπαίδευση, τον μαθησιακό σχεδιασμό για σύγχρονα παιδαγωγικά μοντέλα (e-learning, m-learning), τη μάθηση μέσω ψηφιακών παιχνιδιών και ιστοριών, τα ευφυή συστήματα και την Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαίδευση, την Υπολογιστικά Υποστηριζόμενη Συνεργατική Μάθηση – CSCL, την Συστημική προσέγγιση στην Εκπαίδευση κ.ά.

Περισσότερα στοιχεία για το έργο μου ως μέλος ΔΕΠ μπορείτε να βρείτε στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που επισυνάπτεται στη σελίδα.

Οι διαθέσιμοι τρόποι επικοινωνίας μαζί μου περιγράφονται στην σελίδα Επικοινωνία.

Καλή περιήγηση!

Με εκτίμηση