Παρατίθεται λίστα με τις αναφορές των δημοσιευμάτων ανά κατηγορία.

Για πληροφορίες βιβλιογραφικής ανάλυσης σχετικά με το δημοσιευμένο έργο στην Αγγλική γλώσσα μπορείτε να βρείτε στο προφίλ μου στην υπηρεσία Google Scholar, για τις δημοσιεύσεις στα Ελληνικά δεν υπάρχει ακόμα παρόμοια ανάλυση.

Επιπλέον πρόσβαση σε πληροφορίες και σε εκδόσεις των κειμένων αρκετών από τα δημοσιεύματα μπορείτε να βρείτε στο προφίλ μου στα δίκτυα Research Gate και Academia.edu.

 1. Fessakis, G., Komis, V., Dimitracopoulou, A., Prantsoudi, St., (2019) Overview of the Computer Programming Learning Environments for primary education, Review of Science, Mathematics and ICT Education (Re S M ICT E), jul. 2019,13(1), pp. 7-33
 2. Fessakis, G., Prantsoudi, St., (2019). Computer Science Teachers’ Perceptions, Beliefs and Attitudes on Computational Thinking in Greece, Informatics in Education, 18(2), pp. XX-XX – Έχει εγκριθεί για δημοσίευση
 3. Frantzeskaki, Κ., Kafousi, S., Fessakis, G. (2019). Developing preschoolers’ combinatorial thinking with the help of ICT: the case of arrangements, The International Journal for Technology in Mathematics Education, V(I), pp. XX-XX – Έχει εγκριθεί για δημοσίευση
 4. Σπύρου, Σπ., Φεσάκης, Γ. (2019). Διαχείριση της αλλαγής και της καινοτομίας στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της αξιοποίησης εφαρμογών και βιβλίων Επαυξημένης Πραγματικότητας, Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, V(I), pp. XX-XX – – Έχει εγκριθεί για δημοσίευση
 5. Φραντζεσκάκη, Κ., Καφούση, Σ., Φεσάκης, Γ. (2018). Ανάπτυξη συνδυαστικής σκέψης νηπίων με τη βοήθεια ΤΠΕ: Παραγωγή διατάξεων με επανάληψη, ΕΜΕ-ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ γ΄, Τεύχος 88, 1-30
 6. Fesakis, G., Karta, P., & Kozas, K. (2018). Designing Math Trails for Enhanced by Mobile Learning Realistic Mathematics Education in Primary Education. International Journal of Engineering Pedagogy, 8(2), 49-63
 7. Fesakis, G., Kirodimou, E., (2016). Improving the teachers’ understanding of complex systems through dynamic systems modelling and problem solving, Hellenic Mathematics Society – International Journal of Mathematics in Education (HMS i JME), Volume 7. 2015 – 2016 pp. 63-96
 8. Markouzis, D., & Fessakis, G. (2016). Rapid Prototyping of Interactive Storytelling and Mobile Augmented Reality Applications for Learning and Entertainment – The case of “k-Knights.” International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 6(2), 30-38. https://doi.org/10.3991/ijep.v6i2.5560
 9. Fessakis, G., Theodoridou, S., Roussou, M. (2014). Teacher professional development program in Online Communities of Practice pedagogical model. The International Journal of Technologies in Learning, 20(3), pp. 61-79.
 10. Θεοφανέλλης Τ., Καράκιζα Τσ., Φεσάκης Γ. (2013). Η χρήση wiki ως εργαλείο υλοποίησης Διαδικτυακής Κοινότητας Πρακτικής. Open Education – The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 9(1), pp.:94-105.
 11. Fessakis, G., Gouli, E., Mavroudi, E. (2013). Problem solving by 5–6 years old kindergarten children in a computer programming environment: A case study. Computers & Education, 63, 87–97. doi:10.1016/j.compedu.2012.11.016
 12. Fessakis, G., Dimitracopoulou, A., Palaiodimos, A., (2013). Graphical Interaction Analysis Impact on Groups Collaborating through Blogs. Journal of Educational Technology & Society, 16(1), pp.:243-253
 13. Fessakis, G., Zoumpatianou, M. (2012). Wikipedia uses in learning design. Literature review. Themes in Science & Technology Education, 5(1/2), 97-106.
 14. Fesakis G., Karakiza, T. (2011). Pedagogical beliefs and attitudes of Computer Science teachers in Greece. Themes in Science and Technology Education, 4(2), 75-88.
 15. Fesakis G., Sofroniou C., Mavroudi E., (2011). Using internet for communicative learning activities in kindergarten: The case of the “Shapes planet”. Early Childhood Education Journal (ECEJ), 38(5), Springer Netherlands, pp.: 385-392.
 16. Fesakis G., Kafousi S., Malisiova E., (2011), Intuitive conceptions of kindergarten children about the total of two dice problem, through the use of a microworld. The International Journal for Technology in Mathematics Education (IJTME), 18(2), University of Plymouth, pp.:61-70.
 17. Φεσάκης, Γ., Καφούση, Σ., Μαλισιόβα, Ε. (2011). Οι διαισθητικές αντιλήψεις των παιδιών Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου στο πρόβλημα του αθροίσματος των δύο ζαριών με τη βοήθεια ενός μικρόκοσμου. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, τεύχος 6, σελ.: 11-37.
 18. Φεσάκης Γ., Σωφρονίου Χ., (2010). Μαθησιακές δραστηριότητες επικοινωνίας και συνεργασίας μέσω διαδικτύου για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η περίπτωση του “Σχηματοπλανήτη”. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 3(1), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, σελ.: 31-48.
 19. Σκουμπουρδή Χρ., Φεσάκης Γ., Καφούση Σ., Καλαβάσης Φρ., (2011). Η αυξανόμενη πολλαπλότητα των ερευνητικών εργαλείων στη Διδακτική των Μαθηματικών. Ευκλείδης, γ’, 75, ΕΜΕ, pp.: 57-76.
 20. Φεσάκης Γ., (2009). Πρόσβαση των Νηπίων σε ΤΠΕ εκτός σχολείου και σχετικές δραστηριότητες τους. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 2(1-2), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, σελ.: 5-27.
 21. Φεσάκης Γ., Κόνσολας Μ., Μαυρουδή Ελ., (2009), Ποιοτικά χαρακτηριστικά προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης με χρήση διαδικτυακών συστημάτων, για τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 1(3), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, σελ.: 91-118.
 22. Fessakis G., Dimitracopoulou A., Tatsis K., (2008). Supporting “Learning by Design” Activities Using Group Blogs. Journal of Educational Technology and Society, 11(4), pp.199-212.
 23. Φεσάκης Γ., Τασούλα Ε., (2006). Σχεδιασμός χειριζόμενης μέσω ΗΥ εκπαιδευτικής ρομποτικής διάταξης για την οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών και ανάπτυξη δεξιοτήτων αντίληψης χώρου από νήπια. Περιοδικό «Αστρολάβος» της ΕΜΕ, τεύχος 6, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2006, σελ.: 33-54.
 24. Φεσάκης Γ., Δημητρακοπούλου, Α., (2006). Επισκόπηση του χώρου των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού ΗΥ: Τεχνολογικές και Παιδαγωγικές προβολές. Θέματα στην Εκπαίδευση, 7(3), σελ. 279-304.
 25. Fessakis G., Dimitracopoulou A., Komis V. (2005). Improving database design teaching in secondary education: Action research implementation for documentation of didactic requirements and strategies, Computers in Human Behavior, 21(2), pp. 159-194.
 26. Tsalgatidou A., Louridas P., Fesakis G., Schizas T. (1996). Multilevel Petri Nets for Modeling and Simulating Organizational Dynamic Behavior. Simulation & Gaming Special Issue: Simulation of  Information Systems, Part 1, December 1996, 27(4), pp. 484-506.
 1. Lappas, D., Karampelas, P., Fessakis, G., 2019, August. The Role of Social Media Surveillance in Search and Rescue Missions. In 2019 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM) Vancouver, Canada, 27-30/AUG/2019 (pp. 1105-1111). IEEE.
 2. Lantavou, O., & Fesakis, G. (2018, October). The Effect of an Augmented Reality Board Game on English Vocabulary Development. In ECGBL 2018 12th European Conference on Game-Based Learning, 4 – 5 October 2018, Sophia Antipolis, France (p. 316). Academic Conferences and publishing limited.
 3. Konstantopoulou, A. Nikolaou, E., Fesakis, G., Volika, S. Markogiannakis, G. (2018). Designing interactive digital storytelling as a strategy of raising children’s awareness of bullying in preschool education: implications for bullying prevention., International Digital Storytelling Conference 2018, 21-23 September 2018, Zakynthos Island, Greece, https://dst.ntlab.gr/
 4. Volika, S., & Fesakis, G. (2018, June). To What Extent Is the Use of Interaction Models as Design Patterns Supported by Current e-Learning Authoring Tools? A Comparative Analysis. In International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education Education – TECH-EDU 2018, Special Track eLearning 2.0: Trends, challenges and innovative perspectives, 20-22 June 2018, of Thessaloniki, Greece, (pp. 49-61). Springer, Cham.
 5. Fessakis, G., Mavroudi, E., Prantsoudi, S. (2017). Current conception of Computational Thinking at the K-12 classroom level curriculum. Poster presented at ISSEP 2017, 13-15 NOV 2017, University of Helsinki, Finland, http://issep2017.cs.helsinki.fi/pages/
 6. Fessakis, G., Karta, P., & Kozas, K. (2017, September). The Math Trail as a Learning Activity Model for M-Learning Enhanced Realistic Mathematics Education: A Case Study in Primary Education. In International Conference on Interactive Collaborative Learning – ICL2017, 27-29 September 2017, at Aquincum Hotel, Budapest, Hungary (pp. 323-332). Springer, Cham.
 7. Fessakis, G., Bekri, A., F., Konstantopoulou, A., (2016) Designing a mobile game for spatial and map abilities of kindergarten children, In Th. Connoly and L. Boyle (Eds.) Proceeding of the 10th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2016), 6-7 Oct 2016, The University of the West of Scotland, Paisley, Scotland, Reading UK:Academic Conferences and Publishing International Limited, pp. 183-191
 8. Markouzis, D., Fessakis, G. (2015). Interactive Storytelling and Mobile Augmented Reality Applications for Learning and Entertainment – A rapid prototyping perspective, Accepted for publication as full paper in the proceedings of the 9th International Conference on Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning (IMCL2015), 19-20 November 2015, Thessaloniki, Greece, Organized by Aristotle University of Thessaloniki and the International Association of Online Engineering (IAOE).  Βραβείο καλύτερου άρθρου του συνεδρίου. Πρόσκληση για δημοσίευση στο International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP)
 9. Markouzis, D., Fessakis, G. (2015). Enriching the city environment with mobile Augmented Reality edutainment applications for residents and tourists: The case of “Roads of Rhodes” game, In I. Theona & D. Charitos (Eds.) Proceedings of the 3rd International Biennial Conference, Hybrid City 2015: Data to the people, 17-19 Septembet 2015, Athens, Greece, ISBN 978-960-99791-2-2, pp.: 290-297, University Research Institute of Applied Communication (URIAC), National and Kapodistrian University of Athens
 10. Lappas, D., Fessakis, G., (2014). Fostering creativity in computer supported collaborative learning activities, Proceedings of 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED2014), Valencia, 10th – 12th March 2014, ISBN: 978-84-616-8412-0, p. 5686-5694.
 11. Fessakis G. Lappas D., (2013). Cultivating Preschoolers Creativity Using Guided Interaction with Problem Solving Computer Games, In C. Carvallo and P. Escudeiro (eds.), Proceedings of the 7th European Conference on Games Based Learning (ECGBL2013), October 2013, Vol. 2, 2-4  Porto, Portugal, pp.: 763-770. Academic Conferences International Limited.
 12. Fessakis, G., Kladogenis, D., Markouzis, D., (2012). Training mixed groups of teachers and students in educational robotics using the studio pedagogical model, In C., Kynigos, J., Clayson, & N., Yiannoutsou (eds.), Proceedings of CONSTRUCTIONISM 2012, Conference, August 21-25, Athens, Greece. pp.: 260-269, Available online at http://constructionism2012.etl.ppp.uoa.gr/?pid=31
 13. May, M., Fessakis, G., Dimitracopoulou, A., George, S. (2012). A Study on User’s Perception in E-learning Security and Privacy Issues, Proceedings of 12th IEEE International Conference on Advanced Learning TechnologiesJuly 4-6, 2012, pp.:88-89, Rome, Italy, doi:10.1109/ICALT.2012.145
 14. Fessakis, G., Thoma, R., (2012). Can digital games democratize access to mathematics learning? Tracing the relationship between learning potential and popularity. In S. Kafoussi, C. Skoumpourdi, & F. Kalavasis (Eds.), Proceedings of the CIEAM64: Mathematics Education and Democracy: learning and teaching practices Conference, Rhodes, Greece, 23-27 July 2012, International Journal for Mathematics in Education (HMS i JME), Special Issue, Vol. 4, 2012, ISSN: 1791-6321, pp.: 243-248.
 15. Fessakis, G. (2012). ICT enhanced Data and Graphs comprehension activities in the kindergarten. Preparing the citizens of modern democracies. In S. Kafoussi, C. Skoumpourdi, & F. Kalavasis (Eds.), Proceedings of the CIEAM64: Mathematics Education and Democracy: learning and teaching practices Conference, Rhodes, Greece, 23-27 July 2012, International Journal for Mathematics in Education (HMS i JME), Special Issue, Vol. 4, 2012, ISSN: 1791-6321, pp.: 238-242.
 16. Provelengios, P., Fesakis G. (2011). Educational applications of Serious Games: The case of the game “Food Force” in primary education students, Proceedings of the 5th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2011), Athens,  Greece, 20-21 October 2011, pp. 476-485
 17. Fessakis, G., Dimitracopoulou, A., Palaiodimos, A., (2011). The impact of interaction analysis graphs on groups during online collaboration through blogs according to the “learning by design” scenario, In H., Spada, G., Stahl, N., Miyake & N., Law, (eds.), Proceedings of the ISLS-CSCL2011 conference, Hong Kong, China, 4-8 July, 2011, Vol. II, pp. 741-745
 18. Fesakis G., Kafoussi S. (2009). Kindergarten children capabilities in combinatorial problems using computer microworlds and manipulatives, In M., Tzekaki, M., Kaldrimidou, & C., Sakonidis, (Eds.), Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, IGPME (PME33), 19-24 July, 2009, Thessaloniki, Greece: PME, Vol. 3, pp. 41-48
 19. Fesakis G., Serafeim K. (2009). Influence of the Familiarization with “Scratch” on Future Teachers’ Opinions and Attitudes about Programming and ICT in Education, Proceedings of the 14th Annual ACM SIGCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education. (ITiCSE-2009), Paris, France, 6-8 July, 2009, Vol II, ACM, New York, NY, USA, pp. 258-262
 20. Fesakis G., Dimitracopoulou A. (2009). Proposing “collaborative filtering” to foster collaboration in ScratchR Community, in Cl., O’Malley, et. al. (Eds.), Proceedings of ISLS-CSCL2009 conference, Rhodes, 08-13 June 2009, Vol II, pp. 168-170
 21. Fesakis G., Tatsis K., & Dimitracopoulou A. (2008). Collaborative learning by design through group blogging, in M. B. Nunes, M. MacPherson (Eds.), Proceedings of IADIS-e-learning conference, Amsterdam, 22-25 July 2008, Vol. I, pp. 255-262
 22. Fessakis G., Petrou A., Dimitracopoulou A., (2004). Synchronous computer-mediated collaborative activities among collocated students: Conditions that make them valuable in every-day educational practice,  In P. Dillenbourg (Ed.),  CSCL SIG European Symposium, 7-9, October 2004,  EPFL/CRAFT Lausanne, Switzerland, 16 p., Διαθέσιμο στη δν/ση: http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00190691/
 23. Fessakis G., Petrou A. & Dimitracopoulou A. (2004). Collaboration Activity Function: An interaction analysis’ tool for Computer Supported Collaborative Learning activities, In Kinshuk et. al. (Eds.), Proceedings of 4th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2004), August 30 – Sept 1, 2004, Joensuu, Finland, IEEE Computer Society Editions, pp. 196-201.
 24. Fessakis, G., Dimitracopoulou, A., Halatsis, C., (2003). Secondary education students’ database design difficulties and remedial teaching strategies, In A. M. Vilas, J.A. M. Gonzalez, J. M. Gonzalez (Eds.), Proceedings of Advances in Technology-Based Education: Toward a Knowledge-Based Society. II International conference on multimedia ICT’s in Education, Badajoz, Spain, December 3-6 2003, Edition: Junta de Extremadura, Consejeria de Education, Volumes: I-III, Collection, Vol. 2, pp. 1002-1006.
 25. Dimitracopoulou, A., Fessakis, G., Melendez R, Gallego B., (2003). Collaborative learning environment and Modelling Activities in primary and secondary education: The ModellingSpace Project, In A. M. Vilas, J.A. M. Gonzalez, J. M. Gonzalez (Eds.), Proceedings of Advances in Technology-Based Education: Toward a Knowledge-Based Society. II International conference on multimedia ICT’s in Education, Badajoz, Spain, Dec 3-6 2003, Edition: Junta de Extremadura, Consejeria de Education, Volumes: I-III, Collection. Vol. 2, pp.: 1276-1280.
 26. Fessakis, G., Dimitracopoulou, A., (2003).  Exploitation of data modeling for database design in secondary education learning activities: A case study concerning real stories analysis,  In M., Auer, & U., Auer, (Eds.), Proceedings of the Interactive Computer Aided Learning (ICL2003), Carinthia Tech Institute, 24-26 Sep 2003 Villach, Austria., Kassel University press, ISBN: 3-89958-029-X
 27. Halatsis, C., P. Stamatopoulos, I. Karali, T. Bitsikas, G. Fessakis, A. Schizas, S. Sfakianakis and C. Fouskakis. (1996). Crew Scheduling Based on Constraint Programming: The PARACHUTE Experience, Proceedings of the 3rd Hellenic-European Conference on Mathematics and Informatics HERMIS’96, pp. 424-431.
 1. Φεσάκης, Γ., Πραντσούδη, Στ., Κόμης, Β., Παπανικολάου, Κ., Δημητρακοπούλου, Α. (2019). Η σημασία της ενσωμάτωσης της ΥΣ στην εκπαίδευση και ο διαγωνισμός Κάστορας (Bebras-GR) ως πρωτοβουλία προώθησης της ΥΣ στην Ελλάδα, Προσκεκλημένη κεντρική ομιλία στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ – Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στις 12, 13 και 14 Απριλίου 2019, e-diktyo
 2. Συργιάννης, X., Γιοβανούδη, Λ., Κοζάς, Κ., Φεσάκης, Γ. (2019). Κυνήγι χαμένου θησαυρού με QR codes στην κοιλάδα των πεταλούδων της Ρόδου, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ – Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στις 12-14 Απριλίου 2019, e-diktyo
 3. Λαός, Δ., Φεσάκης, Γ. (2019). Η αξιοποίηση των ψηφιακών προσομοιώσεων και παιχνιδιών στην εκπαίδευση για τη σχολική ηγεσία: Μελέτη της υποδοχής από τους εκπαιδευτικούς., 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ – Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στις 12, 13 και 14 Απριλίου 2019, e-diktyo
 4. Κοζάς, Κ., Συριάννης, Χ., Γιοβανούδη, Λ., Φεσάκης, Γ., (2019). Η διαδραστική αφίσα επαυξημένης πραγματικότητας του ΚΠΕ Πεταλούδων. Ένα διδακτικό σενάριο με ποικίλες δυνατότητες εφαρμογής, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ – Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στις 12, 13 και 14 Απριλίου 2019, e-diktyo
 5. Κοζάς, Κ., Φεσάκης, Γ., Συριάννης, Χ. (2018). Σχεδιασμός και αξιολόγηση διαδραστικής αφίσας επαυξημένης πραγματικότητας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης στο ΚΠΕ Πεταλούδων της Ρόδου, στο Χρ. Σκουμπουρδή, Μ. Σκουμιός (επιμ.) Πρακτικά Συνεδρίου: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Εκπαιδευτικό υλικό Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών: διαφορετικές χρήσεις, διασταυρούμενες πορείες μάθησης» Ρόδος, 9-11/11/2018, σελ. 156-165.
 6. Πραντσούδη, Στ., Φεσακης, Γ., Μαυρουδή, Ε, (2018). Αντιλήψεις, πεποιθήσεις και στάσεις εκπαιδευτικών Πληροφορικής για την Υπολογιστική Σκέψη, στο Στ. Δημητριάδης, Β. Δαγδιλέλης, Θρ. Τσιάτσος, Ι. Μαγνήσαλης, Δ. Τζήμας (επιμ.), Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη, 19/10/2018 – 21/10/2018, ISBN: 978-618-83186-1-8, σελ. 86-93
 7. Σαββιδάκη, Α., Φεσάκης, Γ., (2018). Διδασκαλία Βασικών Εννοιών Πολύπλοκων Δυναμικών Συστημάτων σε Μαθητές Γυμνασίου με τη NetLogo, στο Στ. Δημητριάδης, Β. Δαγδιλέλης, Θρ. Τσιάτσος, Ι. Μαγνήσαλης, Δ. Τζήμας (επιμ.), Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη, 19/10/2018 – 21/10/2018, ISBN: 978-618-83186-1-8, σελ. 46-53
 8. Στάτη, Φ., Καλτέκης, Γ., Φεσάκης, Γ., (2018). Οι μηχανές Goldberg στη διδακτική προσέγγιση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής: Απόψεις εκπαιδευτικών, στο Στ. Δημητριάδης, Β. Δαγδιλέλης, Θρ. Τσιάτσος, Ι. Μαγνήσαλης, Δ. Τζήμας (επιμ.), Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη, 19/10/2018 – 21/10/2018, ISBN: 978-618-83186-1-8, σελ. 54-61
 9. Μαρκούζης, Δ., Φεσάκης, Γ., Κωνσταντοπούλου, Α., (2018). Καλλιέργεια Χωρικής και Υπολογιστικής Σκέψης Μέσω του Προγραμματισμού Η/Υ στο Νηπιαγωγείο, στο Στ. Δημητριάδης, Β. Δαγδιλέλης, Θρ. Τσιάτσος, Ι. Μαγνήσαλης, Δ. Τζήμας (επιμ.), Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη, 19/10/2018 – 21/10/2018, ISBN: 978-618-83186-1-8, σελ. 102-109Βραβείο καλύτερου άρθρου του συνεδρίου
 10. Φεσάκης, Γ., Κοζάς,. Κ., Bruns, R., Λαμπριανού, Σ., Μαλλιαράκης, Χ. (2018). Σχεδιασμός και αξιολόγηση χωροευαίσθητου σοβαρού παιχνιδιού επαυξημένης πραγματικότητας για την οδό Ιπποτών στη Ρόδο, Στο Στ. Δημητριάδης, Β. Δαγδιλέλης, Θρ. Τσιάτσος, Ι. Μαγνήσαλης, Δ. Τζήμας (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 11ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», ΑΠΘ – ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη, 19-21 Οκτωβρίου 2018, σελ. 339-346 ISBN: 978-618-83186-2-5
 11. Σαββιδάκη A., Φεσάκης Γ., (2017). Αξιοποίηση Του Πολυπρακτορικού Περιβάλλοντος Της NetLogo Στη Διδασκαλία Πολύπλοκων Δυναμικών Συστημάτων Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ν. Τζιμόπουλος, Ν. Ρούμελης (Επ.), Πρακτικά Εργασιών 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος, 28-30 Απριλίου 2017
 12. Πάνου-Παπαθεοδώρου, Ε., Φεσάκης, Γ. (2017). Σοβαρά ψηφιακά παιχνίδια μέσω Φορητής Τεχνολογίας στη διδασκαλία ξένων γλωσσών: Βιβλιογραφική επισκόπηση εκπαιδευτικών ερευνών, στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ: Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Σύρος, 28-30 Απριλίου 2017
 13. Διαμαντάρα, Α., Βαρσάμου, Α., Φεσάκης, Γ. (2017). Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Διαδραστικής Ψηφιακής Ιστορίας για την ενότητα του φωτός στο Δημοτικό Σχολείο, στο Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 417-429, Ανώτατη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017. ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
 14. Τσάφου-Αποστολοπούλου, Δ., Φεσάκης, Γ. (2017) Διεπιστημονική προσέγγιση της έννοιας του μοτίβου για νήπια μέσα από τις ΤΠΕ, τη Λογοτεχνία και τη Μουσική: Ψηφιακό παιχνίδι «Το σπίτι της Μουσικής», στο Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 467-478, Ανώτατη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
 15. Γιαννακόπουλος, Π., Φεσάκης Γ. (2017). Οικοδόμηση προ-αλγεβρικών εννοιών μέσω γενίκευσης ψηφιακών μοτίβων: Μελέτη περίπτωσης σε μαθητές Ε’ & ΣΤ Δημοτικού, Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 171-182, Ανώτατη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
 16. Κατσίλλη Μ., Φεσάκης Γ., Γιαννακόπουλος, Π. (2017). Μελέτη της Επίδρασης μιας Διδακτικής Παρέμβασης με το Λογισμικό Tinkerplots στην Ικανότητα Κατανόησης Στατιστικών Γραφημάτων, Στο Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Πόταρη, Γ. Ψυχάρης (Επιμ.). Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΝΕΔΙΜ, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 1-3 Δεκεμβρίου 2017, σελ. 406-416
 17. Φραντζεσκάκη, Κ., Καφούση, Σ., Φεσάκης, Γ., (2016). Σχεδιασμός συνθετικών μαθησιακών δραστηριοτήτων για τα Μαθηματικά και τις ΤΠΕ σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: συνδυαστική και μικρόκοσμος. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, Ρόδος, 14-16 Οκτωβρίου 2016, σελ. 176-185
 18. Φεσάκης, Γ. Μπεκρή Α., Κωνσταντοπούλου Α., (2016). Σχεδιασμός φορητού παιχνιδιού για ανάπτυξη εννοιών χώρου και χάρτη σε νήπια. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, Ρόδος, 14-16 Οκτωβρίου 2016, σελ. 206-215
 19. Φεσάκης, Γ., Μιχαλοπούλου, Μ., Τσιμπλή, Π. (2017). Ταχύρρυθμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών στις Ψηφιακές Διαδραστικές Ιστορίες: Σχεδιασμός και αξιολόγηση της πρώτης εφαρμογής, Στο T. A. Mikropoulos, N. Papachristos, A. Tsiara, P. Chalki (eds.), Proceedings of the 10th Pan-Hellenic and International Conference “ICT in Education”, Ioannina: HAICTE. 23-25 September 2016. ISSN 2529-0916, ISBN 978960-88359-8-6.
 20. Φεσάκης, Γ., Βουλγαρίδου, Ι., Λαζακίδου, Γ. (2016). Καλλιέργεια διαδικτυακής κοινότητας μάθησης στο πλαίσιο του μεικτού μοντέλου ηλεκτρονικής μάθησης, Στο T. A. Mikropoulos, N. Papachristos, A. Tsiara, P. Chalki (eds.), Proceedings of the 10th Pan-Hellenic and International Conference “ICT in Education”, Ioannina: HAICTE. 23-25 September 2016. ISSN 2529-0916, ISBN 978960-88359-8-6
 21. Μαρκούζης, Δ., και Φεσάκης, Γ. (2016). Εφαρμογές διαδραστικής αφήγησης και φορητής επαυξημένης πραγματικότητας για ψυχαγωγία και μάθηση: η περίπτωση του παιχνιδιού «Rhodes K-Nights», στο T. A. Mikropoulos, N. Papachristos, A. Tsiara, P. Chalki (eds.), Proceedings of the 10th Pan-Hellenic and International Conference “ICT in Education”, Ioannina: HAICTE. 23-25 September 2016, σελ. 245-253. ISSN 2529-0916, ISBN 978-960-88359-8-6.
 22. Φεσάκης, Γ., Μαυρουδή, Ε., Πραντσούδη, Σ., (2016). Σύγχρονες τάσεις και ζητήματα για τον προγραμματισμό H/Y στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία, στο Τ. Α. Μικρόπουλος, Α. Τσιάρα, Π. Χαλκή (επιμ.), Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», Ιωάννινα: ΕΤΠΕ. 23-25 Σεπτεμβρίου 2016. ISSN 2529-0908, ISBN 978-960-88359-9-3.
 23. Κυροδήμου, Ε., Φεσάκης, Γ., Φλογαΐτη, Ε. (2015). Η Συστημική Δυναμική στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Στο Θ. Μαρδίρης & Μ. Γρηγορίου (Επιμ.), πρακτικά του 7ου Συνεδρίου της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την αειφορία. Αλλάζοντας στάσεις και συμπεριφορές μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, έρευνα, σχολικά δίκτυα, δράσεις και δραστηριότητες στην Ελλάδα», Βόλος, 8-10 Μαΐου 2015, ISBN: 978-960-86120-6-8
 24. Κωνσταντοπούλου, Αν., Φεσάκης, Γ. (2015). Σχεδιασμός μαθησιακών δραστηριοτήτων για έννοιες χάρτη με ΤΠΕ για παιδιά προσχολικής και πρώτη σχολικής ηλικίας, στο Β.Δαγδιλέλης, Α. Λαδιάς, Κ. Μπίκος, Ε. Ντρενογιάννη, Μ. Τσιτουρίδου (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2015, http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe2325.pdf.
 25. Φεσάκης Γ. (2014). Εικονικό και συμβατικό απτικό υλικό στη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών: Θεωρητική ανάλυση, Προσκεκλημένη κεντρική ομιλία στο Χρ. Σκουμπουρδή & Μ. Σκουμιός (Επιμ.), πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, Ρόδος 17 – 18/10/2014, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σελ. 72-105
 26. Φεσάκης Γ., Θεοδωρίδου Σ., Ρούσσου Μ. (2014).  Επιμορφωτικό πρόγραμμα για την αξιοποίηση των Διαδικτυακών Κοινοτήτων Πρακτικής., Στο Π. Αναστασιάδης, Ν. Ζαράνης, Β. Οικονομίδης & Μ. Καλογιαννάκης, (Επιμ.), Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση». Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΕΤΠΕ, Ρέθυμνο, 3-5/10/2014.
 27. Μαρκούζης Δ., Φεσάκης Γ. (2014). Ανασκόπηση εκπαιδευτικών ερευνών για σοβαρά παιχνίδια στην τυπική εκπαίδευση., Στο Π. Αναστασιάδης, Ν. Ζαράνης, Β. Οικονομίδης & Μ. Καλογιαννάκης, (Επιμ.), Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση». Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΕΤΠΕ, Ρέθυμνο, 3-5/10/2014., σελ. 358-365
 28. Φεσάκης, Γ., Λάππας, Δ. (2014). Ενίσχυση της Δημιουργικότητας σε Δραστηριότητες Συνεργατικής Μάθησης Υποστηριζόμενες από τις ΤΠΕ, Στο Π. Αναστασιάδης, Ν. Ζαράνης, Β. Οικονομίδης & Μ. Καλογιαννάκης, (Επιμ.), Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση». ΕΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5/10/2014.
 29. Μαυρουδή, Ε., Πέτρου, Αρ., Φεσάκης, Γ., (2014). Υπολογιστική Σκέψη: Εννοιολογική εξέλιξη, διεθνείς πρωτοβουλίες και προγράμματα σπουδών, Στο Π. Αναστασιάδης, Ν. Ζαράνης, Β. Οικονομίδης & Μ. Καλογιαννάκης, (Επιμ.), Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5/10/2014, σελ. 110-120
 30. Κυροδήμου, Ε., Φεσάκης, Γ., Φλογαΐτη, Ε. (2014). Η Συστημική Δυναμική στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Στο Θ. Μαρδίρης & Μ. Γρηγορίου (Επιμ.), πρακτικά του 7ου Συνεδρίου της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την αειφορία. Αλλάζοντας στάσεις και συμπεριφορές μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, έρευνα, σχολικά δίκτυα, δράσεις και δραστηριότητες στην Ελλάδα», Βόλος, 8-10 Μαΐου 2015, ISBN: 978-960-86120-6-8
 31. Κυροδήμου, Ε., Φεσάκης, Γ., Φλογαΐτη, Ε. (2014). Διδακτικές παρεμβάσεις στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία με χρήση υπολογιστικής μοντελοποίησης δυναμικών συστημάτων, Στα πρακτικά της 1ης Επιστημονικής Συνάντησης Υπ. Διδακτόρων και Μετ. Φοιτητών/τριών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, που διοργάνωσε η ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α σε συνεργασία με το Ε.Κ.Π.Αθηνών, στην Αθήνα 20 & 21 /6/ 2014
 32. Φεσάκης Γ., Θεοδωρίδου Σ., Ρούσσου Μ., (2013). Προκλήσεις του σχεδιασμού και της λειτουργίας εκπαιδευτικών διαδικτυακών κοινοτήτων πρακτικής: Η περίπτωση της κοινότητας των Σχολικών Κηπουρώ», Στο A., Lionarakis (ed.), Proceedings 7th International Conference on Open Distance Learning (ICODL2013), Athens, Greece, 8-10 Νοεμβρίου, 2013, Vol. 4, pp. 91-105
 33. Ζουμπατιανού, Μ., Φεσάκης, Γ., (2012). «Εκπαιδευτικές εφαρμογές της Wikipedia: Βιβλιογραφική ανασκόπηση», Στο Χ. Καραγιαννίδης, Π. Πολίτης, Η. Καρασαββίδης (Επιμ.), Πρακτικά του 8ου Συνεδρίου, «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση», ΕΤΠΕ, Βόλος, 28-30 Σεπ 2012
 34. Φεσάκης, Γ., Μαυρουδή, Ε., Καράκιζα, Τ., (2012). Η επίδραση του τύπου των εργασιών στην αναδυόμενη προσέγγιση στον προγραμματισμό για μαθητές Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, Στο Θ., Μπράτιτσης, (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: «Διδακτική της Πληροφορικής», Φλώρινα, 20-22 Απρ 2012, σελ.:57-61
 35. Φεσάκης Γ., Λάππας Δ., (2011). Ανάπτυξη της δημιουργικότητας των νηπίων μέσα από την δημιουργική επίλυση προβλήματος σε υπολογιστικά περιβάλλοντα μάθησης, στο Ν., Στελλάκης και Μ., Ευσταθιάδου (Επιμ.), Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συνεδρίου ΟΜΕΡ 2011: Δημιουργικότητα και μάθηση στην Πρώτη Σχολική Ηλικία, Λευκωσία, Κύπρος, 6-8 Μαΐου 2011, ISBN: 978-9963-7377-0-3, σελ. 859-869
 36. Προβελέγγιος Π., Φεσάκης, Γ. (2011). Εκπαιδευτικές εφαρμογές των serious games: Η περίπτωση του παιχνιδιού Food Force», στο Κ. Γλέζου & Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Διδακτική Πράξη» Σύρος, 6-8 Μαΐου 2011, ISBN : 978-960-89753-7-8, σελ.: 1718-1729
 37. Αρμενάκη, Δ., Φεσάκης, Γ. (2011). Στρατηγικές χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση με κύρια αναφορά  στο εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας, στο Κ. Γλέζου & Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Διδακτική Πράξη», Σύρος, 6-8 Μαΐου 2011, ISBN : 978-960-89753-7-8, σελ.: 1050-1057
 38. Φεσάκης, Γ. κ.α. (2011). Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών στην εκπαιδευτική ρομποτική με το μοντέλο του Studio. Αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, στο Κ. Γλέζου & Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Διδακτική Πράξη», Σύρος, 6-8 Μαΐου 2011, ISBN : 978-960-89753-7-8, σελ.: 734-744
 39. Φεσάκης, Γ., Λάππας, Δ. (2011). Λογισμικά Υποστήριξης της Δημιουργικότητας, στο Κ. Γλέζου & Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Διδακτική Πράξη», Σύρος, 6-8 Μαΐου 2011, ISBN : 978-960-89753-7-8, σελ.: 637-647
 40. Σωφρονίου Χ., Φεσάκης Γ., (2010). “Ανταλλαγές τεράτων” μέσω διαδικτύου για νήπια, Στο Α. Τζιμογιάννης (Επιμ.) Πρακτικά εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,  Κόρινθος, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010, ISBN: 978-960-88359-5-5, ISSN: 1792-5010,  τόμος ΙΙ, σελ.: 537-544
 41. Σεραφείμ Κ., Φεσάκης Γ., (2010). Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο, Στο Α. Τζιμογιάννης (Επιμ.) Πρακτικά εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,  Κόρινθος, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010, ISBN: 978-960-88359-5-5, ISSN: 1792-5010, τόμος ΙΙ, σελ.:521-528
 42. Κοντάκος Α., Πολεμικός Ν., Σαχινίδης Κ., Σταμάτης Π., Φεσάκης Γ., (2010). Εφαρμογές υπολογιστικών συστημάτων ανάλυσης βίντεο στην εκπαιδευτική έρευνα. Αυτόματη αναγνώριση κινήσεων και εκφράσεων του προσώπου, Σύντομη ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας, της ΕΛΨΕ, Αλεξανδρούπολη, 27-30 Μαίου 2010http://exeliktiki2010.edu.duth.gr/,
 43. Σεραφείμ Κ., Φεσάκης Γ., (2010). Ψηφιακή Αφήγηση: Επισκόπηση λογισμικών, Στο Β., Κολτσάκης, Γ., Σαλονικίδης, & Μ., Δοδοντσής, (Επιμ.) Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας: «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαίδευση», Βέροια & Νάουσα, 23-25 Απριλίου 2010, ISBN: 978-960-99301-0-9, σελ.: 1558-1569
 44. Γούλα Μ., Φεσάκης Γ., (2010). Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eΤwining, Στο Β., Κολτσάκης, Γ., Σαλονικίδης, & Μ., Δοδοντσής, (Επιμ.) Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας: «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαίδευση», Βέροια & Νάουσα, 23-25 Απριλίου 2010, ISBN: 978-960-99301-0-9, σελ.: 1708-1722
 45. Φεσάκης Γ., Γουλή Ε., Μαυρουδή Ε., (2010). Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας, Στο Μ., Γρηγοριάδου, (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: «Διδακτική της Πληροφορικής», ΕΤΠΕ & ΕΚΠΑ, Αθήνα, 9-11 Απρ 2010, ISBN: 978-960-88359-4-8, σελ.:339-349
 46. Φεσάκης, Γ., Καράκιζα, Τσ., (2010). Παιδαγωγικές πεποιθήσεις και στάσεις των καθηγητών Πληροφορικής, Στο Μ., Γρηγοριάδου, (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: «Διδακτική της Πληροφορικής», ΕΤΠΕ & ΕΚΠΑ, Αθήνα, 9-11 Απρ 2010, ISBN:978-960-88359-4-8, σελ.: 409-418
 47. Φεσάκης Γ., Μαυρουδή Ελ., Φώκιαλη Π., Βιτσιλάκη Χρ., (2009). Ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων με τη μέθοδο της ταχείας πρωτοτυποποίησης. Η περίπτωση του κόμβου τηλεκπαίδευσης της Νομαρχίας Δωδεκανήσου, Στο Ν., Τζιμόπουλος & Α., Πόρποδα, (Επιμ.), Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ: «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Διδακτική Πράξη»,  Σύρος 8-10 Μαίου 2009, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών-Αθήνα, τόμος Β’, σελ.: 408-418
 48. Φεσάκης Γ., Σεραφείμ Κ., (2009). Επίδραση της εξοικείωσης με το περιβάλλον «SCRATCH» σε απόψεις και στάσεις εκκολαπτόμενων εκπαιδευτικών, Στο Ν., Τζιμόπουλος & Α., Πόρποδα, (Επιμ.), Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ: «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Διδακτική Πράξη»,  Σύρος 8-10 Μαίου 2009, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών-Αθήνα, τόμος Β’, σελ.: 767-777
 49. Φεσάκης Γ., Σεραφείμ Κ., (2009). Μάθηση προγραμματισμού ΗΥ από εκκολαπτόμενους εκπαιδευτικούς με το SCRATCH, Στο Π., Πολίτης, (Επιμ.), Πρακτικά του 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου: «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», ΕΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 24-26 Απριλίου 2009, ΙSSN 1791-9215, σελ.:531-537
 50. Βλάχου Ο., Φεσάκης Γ., Πετανίδου Θ., (2008). Διατροφική Αξιολόγηση μαθητών γυμνασίου ως προς το μοντέλο της μεσογειακής δίαιτας: Διερεύνηση στάσεων και γνώσεων και εκπαιδευτικός επανασχεδιασμός της Γυμνασιακής διαιτητικής εκπαίδευσης, Σύντομη ανακοίνωση στα πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου, «Σύγχρονες Τάσεις της έρευνας στην Οικολογία», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 9-12 Οκτ 2008, ISBN 978-960-387-767-7, σελ:. 277-279
 51. Φεσάκης Γ., Καφούση Σ., Σκουμπουρδή Χρ., (2008). Δημιουργώντας στοχαστικές εμπειρίες για την εξέλιξη των διαισθητικών αντιλήψεων νηπίων με τη βοήθεια διαδικτυακών μικρόκοσμων, Στο Χ., Αγγελή, & Ν., Βαλανίδης, (Επιμ.), Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου συνεδρίου: Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση, ΕΤΠΕ, Λεμεσός, Κύπρος, 25-28 Σεπ 2008, Εκδόσεις J. G. Cassoulides & Son Ltd, Τόμος 1, σελ.: 280-287
 52. Φεσάκης Γ., Καφούση Σ., (2008). Ανάπτυξη συνδυαστικής σκέψης νηπίων με τη βοήθεια ΤΠΕ: παραγωγή συνδυασμών με επανατοποθέτηση. Πιλοτική έρευνα, Στο Χ., Αγγελή, & Ν., Βαλανίδης, (Επιμ.), Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου συνεδρίου: Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση, ΕΤΠΕ, Λεμεσός, Κύπρος, 25-28 Σεπ 2008, Εκδόσεις J. G. Cassoulides & Son Ltd, Τόμος 1, σελ.: 129-136
 53. Φεσάκης Γ., (2008). Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση, διαστάσεις και προοπτικές, Στο Κόμης, Β., (Επιμ.), Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου: Διδακτική της Πληροφορικής, Πάτρα, 28-20 Μαρτίου 2008, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, σελ. 415-424
 54. Φεσάκης Γ., Τάτσης Κ., Δημητρακοπούλου Δ., (2007). Χρήση ομαδικού ιστολόγου για την υποστήριξη διαδικασιών μάθησης με σχεδιασμό. Η περίπτωση φοιτητών που σχεδιάζουν μαθησιακές δραστηριότητες γεωμετρίας για τεχνολογικά περιβάλλοντα. Στο Χ., Σακονίδης, & Δ., Δεσλή, (Επιμ.), Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ: Τυπικά και άτυπα Μαθηματικά, Αλεξανδρούπολη, 23-25 Νοεμβρίου 2007, Εκδόσεις Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, σελ. 498-508
 55. Καβρουματζής Κ., Φεσάκης Γ., (2007). Ενσωμάτωση διαδικτυακών συστημάτων διαχείρισης μάθησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης τριών Δημοτικών Σχολείων., Στο Ν., Δαπόντες, & Ν., Τζιμόπουλος,  (Επιμ.) Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Διδακτική Πράξη», Σύρος 4-6 Μαίου 2007, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών-Αθήνα, Τόμος Α’, σελ.: 174-183
 56. Μπέτζελος Ν., Φεσάκης Γ., (2007). Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού από δικτυακές κοινότητες: καταγραφή απαιτήσεων εκπαιδευτικών-χρηστών, Στο Ν., Δαπόντες, & Ν., Τζιμόπουλος, (Επιμ.) Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Διδακτική Πράξη», Σύρος 4-6 Μαίου 2007, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών-Αθήνα, Τόμος Α’, σελ.:. 596-605
 57. Φεσάκης, Γ. & Μαυρουδή, Ε. (2007). Ζητήματα ποιότητας σε προγράμματα τηλεκπαίδευσης μέσω διαδικτύου για τις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης, στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Πρακτικά 4th International Conference in Open and Distance Learning: Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education, 23 – 25 November 2007, Athens, Greece, Εκδόσεις Προπομπός-Αθήνα, τόμος Α’, σελ.: 599-605
 58. Καβρουματζής Κ., Φεσάκης Γ., (2007). Πειραματική εφαρμογή συστήματος διαχείρισης μάθησης μέσω διαδικτύου στο δημοτικό σχολειό. απόψεις των εκπαιδευτικών, στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Πρακτικά 4th International Conference in Open and Distance Learning: Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education, 23 – 25 November 2007, Athens, Greece, Εκδόσεις Προπομπός-Αθήνα, τόμος Β’, σελ.: 358-364
 59. Φεσάκης Γ., & Δημητρακοπούλου Α. (2006). Επισκόπηση των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού ΗΥ, Στο . Δ., Ψύλλος, & Β., Δαγδιλέλης  (Επιμ.), Πρακτικά του 5ου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή:  «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», ΕΤΠΕ, Θεσσαλονίκη, 5-8 Οκτ. 2006., Μηχανισμός Εκδόσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σελ.: 67-74.
 60. Φεσάκης Γ., Δημητρακοπούλου Δ., (2005). Γνωστικές δυσκολίες μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την έννοια της προγραμματιστικής μεταβλητής και προτεινόμενες παρεμβάσεις, Στο Α., Τζιμογιάννης, (Επιμ.) Πρακτικά του 3ου πανελλήνιου συνεδρίου: “Διδακτική της Πληροφορικής”, Κόρινθος,  7-9 Οκτωβρίου 2005, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών., σελ.: 71-79
 61. Dimitracopoulou, Α., Fesakis, G., Petrou, A., Orfanos, S., Ioannidou E., (2005). Technology-based Collaborative Learning in Every Day School Practices: Research Directions of Learning Technology & Educational Engineering Laboratory.  Στο. M. Γρηγοριάδου, Σ. Βοσνιάδου, Α. Ράπτης, Χ. Κυνηγός. (Επιμ.), Πρακτικά 4ου Ελληνικού Συνεδρίου με Διεθνή συμμετοχή για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Αθήνα, 29/1-1/10 2004, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Τόμος Β’. σελ. 416-422.
 62. Πέτρου A., Φεσάκης Γ., Mιτσούλλης Χ., Δημητρακοπούλου A., (2004). Εργαλεία Ανάλυσης των Αλληλεπιδράσεων κατά τη Διάρκεια Σύγχρονης Συνεργατικής Επίλυσης Προβλημάτων: Αξιοποίηση από Εκπαιδευτικούς σε Συνθήκες Πραγματικής Τάξης, Στο M. Γρηγοριάδου, Σ. Βοσνιάδου, Α. Ράπτης, Χ. Κυνηγός., (Επιμ). Πρακτικά 4ου Ελληνικού Συνεδρίου με Διεθνή συμμετοχή για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Αθήνα, 29/1-1/10 2004, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Τόμος. A’, σελ.: 657-666.
 63. Φεσάκης Γ., Δημητρακοπούλου, Α., (2004). Γνωστικές δυσκολίες μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο σχεδιασμό σχεσιακών βάσεων δεδομένων και προτεινόμενες στρατηγικές δράσης, στο Π., Πολίτης, (Επιμ.), Πρακτικά της 2ης Διημερίδας: «Διδακτική της Πληροφορικής», Βόλος, 16-17 Ιανουαρίου 2004, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, σελ. 136-143
 64. Φεσάκης Γ., Δημητρακοπούλου Α., Κόμης Β., (2003). Διδακτική αξιοποίηση της μοντελοποίησης δεδομένων για το σχεδιασμό Βάσεων Δεδομένων. Η μελέτη μιας περίπτωσης δραστηριότητας ανάλυσης εξιστορήσεων για τροχαία ατυχήματα., Στο Μ., Ιωσηφίδου, Ν., Τζιμόπουλος, (Επιμ.), Πρακτικά του 2ου Συνέδριου των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ: «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος 9, 10 και 11 Μαΐου 2003, Τόμος Β’.  Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, σελ. 721-732
 65. Φεσάκης, Γ.,  Δημητρακοπούλου, Α.,  Κόμης, Β., (2002).  Παραστάσεις (νοητικά μοντέλα) και γνωστικές δυσκολίες μαθητών για τις βάσεις δεδομένων και τον σχεδιασμό τους, στο Α., Δημητρακοπούλου, (Επιμ.), Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου της ΕΤΠΕ: «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Ροδος, 26-29 Σεπτεμβρίου 2002, Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ-Inter@ctive, Τόμος Α’, σελ. 267-276
 66. Φεσάκης, Γ., Δημητρακοπούλου, Α., Καλαβάσης, Φ., (2001). Δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση Η/Υ στη Β’ Θμια εκπαίδευση. Διερεύνηση και πειραματική εφαρμογή σε μαθητές Γ’ Λυκείου, Στο Β., Μακράκης (Επιμ.), Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή: Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση, Ρέθυμνο, 8-10 Ιουνίου 2001, Εκδόσεις Ατραπός, σελ. 673-688
 67. Φεσάκης, Γ., Χαλάτσης, Κ., Καλαβάσης, Φ., Δημητρακοπούλου, Α. (2000). Οι περιορισμοί του μοντέλου Von Neumann στο μάθημα ‘Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον’ και τα δίκτυα Petri, στο Β., Κόμης, (Επιμ.), Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιο συνεδρίου: «Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πάτρα, 13-15 Οκτωβρίου 2000, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, σελ. 136-144,
 68. Πέτρου-Μπακίρη, Α., Φεσάκης, Γ.,  Καλαβάσης, Φ., Δημητρακοπούλου, Α., (2000). Ταξινόμηση των εκπαιδευτικών τεχνολογικών μέσων με βάση την υποστήριξη που παρέχουν στις φυσικές παρορμήσεις των παιδιών, στο Β., Κόμης, (Επιμ.), Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιο συνεδρίου: «Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πάτρα, 13-15 Οκτωβρίου 2000, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, σελ. 92-99
 1. Καραγιάννη, Μ., Παπαδογιάννη, Ε., Φεσάκης, Γ. (2019 – υπό έκδοση). Η εξόρυξη εκπαιδευτικών δεδομένων ως ερευνητική μέθοδος στην Εκπαιδευτική Επικοινωνία, στον Στ. Παναγιώτης (Επιμ.), 3ος Συλλογικός Τόμος Επικοινωνία και Εκπαίδευση:Θέματα θεωρίας και ερευνητικής μεθοδολογίας της επικοινωνίας στην εκπαίδευση, εκδόσεις Διάδραση
 2. Πλουμή Κ., Φεσάκης, Γ. (2019 – υπό έκδοση) Μεθοδολογικές προσεγγίσεις διερεύνησης της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης επικοινωνίας σχολικής τάξης, στον Στ. Παναγιώτης (Επιμ.), 3ος Συλλογικός Τόμος Επικοινωνία και Εκπαίδευση: Θέματα θεωρίας και ερευνητικής μεθοδολογίας της επικοινωνίας στην εκπαίδευση, εκδόσεις Διάδραση
 3. Fessakis, G., Komis, V., Mavroudi, E., Prantsoudi, S. (2018). Exploring the scope and the conceptualization of Computational Thinking at the K-12 classroom level curriculum, In M. S. Khine (Ed.) (2018). Computational Thinking in the STEM Disciplines: Foundations and Research Highlights. Switzerland: Springer
 4. Φεσάκης, Γ., Βαρβαρέσος, Π., Λαός, Δ., Μπακαρός, Α. (2018). Υποστηρίζοντας την κατανόηση της πολυπλοκότητας της εκπαιδευτικής διακυβέρνησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικών παιχνιδιών και κοινωνικών προσομοιώσεων, στο Α., Κοντάκος και Φ., Καλαβάσης, (Επιμ.), Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, τομ. 11ος , Εκδόσεις Διάδραση
 5. Konstantopoulou, A., Nikolaou, El., Fesakis, G., Volika, S. (2018). Prospects of interactive digital storytelling applications in prevention and treatment of bullying in preschool education. In P. Stamatis (Eds.), Violent Communication and Bullying in Early Childhood Education, pp. 225-254, Hauppauge, NY: Nova.
 6. Βενέτη Π., Φεσάκης, Γ., Κοντάκος, Α., Καλαβάσης, Φ. (2018). Αγωγή του Ψηφιακού Πολίτη και Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, Α., Κοντάκος και Φ., Καλαβάσης, (Επιμ.), Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, τομ. 10ος, Εκδόσεις Διάδραση
 7. Κοντάκος, Α., Φεσάκης, Γ., Μαυρουδή, Ε. (2018). Διαχείριση ενσωμάτωσης καινοτομίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση της μετάβασης του ΠΜΣ ΜΣΑΕΜ σε μικτό μοντέλο διδασκαλίας, στο Α., Κοντάκος και Φ., Καλαβάσης, (Επιμ.), Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, τομ. 10ος, Εκδόσεις Διάδραση
 8. Φεσάκης, Γ., Λαζακίδου, Γ. (2017). Ευφυή πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων, ανάλυση δεδομένων και εκπαιδευτικοί οργανισμοί, στο Α., Κοντάκος και Φ., Καλαβάσης, (Επιμ.), Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, τομ. 9ος, Η σχολική μονάδα ως ευφυής, υβριδική και ηθική οντότητα, σελ. 119-159, Εκδόσεις Διάδραση
 9. Fessakis, G., Lappas, D., Mavroudi, E., (2015). Could Computer Games-Based Problem Solving Positively Affect the Development of Creativity in Young Children? A Case Study, In K.L. Heider, M. Renck Jalongo (Eds.), Young Children and Families in the Information Age: Applications of Technology in Early Childhood, Series: Educating the Young Child, Vol. 10, Springer, p.207-225, ISBN 978-94-017-9184-7
 10. Φεσάκης, Γ., Λαζακίδου, Γ. (2015 υπό έκδοση). Εφαρμογές της μοντελοποίησης και της προσομοίωσης δυναμικών συστημάτων στην διακυβέρνηση των εκπαιδευτικών οργανισμών, στο Α., Κοντάκος και Φ., Καλαβάσης, (Επιμ.), Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, τομ. 7ος, Συστημική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων: Τεχνολογική και Παιδαγωγική Συνύφανση, Εκδόσεις Διάδραση,
 11. Φεσάκης, Γ., Σάββας, Α., (2013). Διαχείριση διαδικτυακής φήμης και εκπαιδευτική κοινότητα, στο Α., Κοντάκος και Φ., Καλαβάσης, (Επιμ.), Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, τομ. 6ος, Κοινωνικά δίκτυα και σχολική μονάδα: γέφυρες και νοήματα, Εκδόσεις Διάδραση, ISBN13: 9789609541961, σελ. 272-303
 12. Φεσάκης, Γ., Λάππας, Δ., (2013). Υπολογιστικά εργαλεία υποστήριξης της δημιουργικότητας και εκπαίδευση. Αντίδοτο στην κρίση, στο Α., Κοντάκος και Φ., Καλαβάσης, (Επιμ.), Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, τομ. 5ος, Διαχείριση κρίσεων και διακυβέρνηση εκπαιδευτικών μονάδων, Εκδόσεις Διάδραση, ISBN: 978-960-9541-97-8, σελ. 265–299.
 13. Κοντάκος, Α., Πολεμικός, Ν., Σαχινίδης, Κ., Φεσάκης, Γ., Σταμάτης, Π., (2011). Εφαρμογές υπολογιστικών συστημάτων ανάλυσης βίντεο στην εκπαιδευτική έρευνα. Αυτόματη αναγνώριση κινήσεων και εκφράσεων του προσώπου, στο Α., Κοντάκος και Φ., Καλαβάσης, (Επιμ.), Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, τομ. 4ος, Εκδόσεις. Διάδραση, σελ.: 115-128
 14. Φεσάκης Γ., Δημητρακοπούλου Α., (2009). Μοντέλα σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν ΤΠΕ: Κριτική επισκόπηση, στο Α., Κοντάκος και Φ., Καλαβάσης, (Επιμ.), Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, τομ. 3ος, Εκδόσεις Ατραπός, σελ.: 311-341
 15. Φεσάκης Γ., (2009). Διαδικτυακές υπηρεσίες, web 2.0 και εκπαιδευτικός σχεδιασμός, στο Α., Κοντάκος και Φ., Καλαβάσης, (Επιμ.), Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, τομ. 2ος, Εκδόσεις Ατραπός, σελ.: 181-206
 16. Φεσάκης Γ., Βλάχου Ο., (2009). Διαδίκτυο & περιβαλλοντική εκπαίδευση. σχεδιάζοντας ιστοεξερευνήσεις για εστιασμένες διδακτικές παρεμβάσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στο Αν., Δημητρίου, Γ., Ξανθάκου, Γ., Λιαράκου και Μ., Καίλα, (Επιμ.), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: ζητήματα θεωρίας, έρευνας και εφαρμογών, Εκδόσεις Ατραπός, σελ.: 697-746
 17. Σκουμπουρδή Χ., Φεσάκης Γ., Καφούση Σ., Καλαβάσης Φ., (2008). Η Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών: Αυξανόμενη πολλαπλότητα των ερευνητικών εργαλείων και συνεχής διεύρυνση των θεωρητικών προσεγγίσεων για τη μελέτη ενός σύνθετου και πολύπλοκου φαινομένου», στο Η., Αθανασιάδης (Επιμ.), Διαστάσεις Έρευνας στο χώρο της Παιδαγωγικής, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, σελ.: 227-239
 • Φεσάκης, Γ. (2019). Εισαγωγή στις Εφαρμογές των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση: Από τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ψηφιακή Ικανότητα και την Υπολογιστική Σκέψη, Εκδόσεις: Gutenberg, ISBN:978-960-01-1998-5
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86055158

Το βιβλίο παρέχει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των ψηφιακών τεχνολογιών. Αφορά το πεδίο που αναφέρεται συχνά με τους όρους: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση, Τεχνολογικά Ενισχυμένη Μάθηση (Technology Enhanced Learning) και Ψηφιακή Μάθηση (Digital Learning), e-learning κ.α. Απευθύνεται κυρίως σε φοιτήτριες/τες Επιστημών της Αγωγής, Πληροφορικής, Ψυχολογίας και σε τμήματα Διδακτικής και Παιδαγωγικής επάρκειας πτυχιούχων διαφόρων ειδικοτήτων. Είναι χρήσιμο επίσης σε μαχόμενους εκπαιδευτικούς που θέλουν να επιμορφωθούν σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες καθώς και σε ερευνητές που αναζητούν υλικό αναφοράς και σημεία αφετηρίας. Οι εφαρμογές εξετάζονται με ιστορική σειρά, ξεκινώντας από τα συμπεριφοριστικά συστήματα της δεκαετίας του 1950 και τα κονστρουκτιβιστικά συστήματα της δεκαετίας του 1980, ακολουθούν το διαδίκτυο και τα νοητικά εργαλεία (mindtools) της δεκαετίας του 1990, και τέλος εισάγεται η Υπολογιστική Σκέψη και η διεπιστημονική προσέγγιση των πεδίων STEAM που φαίνεται ότι διαμορφώνουν το μέλλον. Το εγχειρίδιο φιλοδοξεί να συμβάλει στην καλύτερη προετοιμασία των εκπαιδευτικών στην ψηφιακή μάθηση και σκέψη, στόχος που αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την επιτυχία της ενσωμάτωσης της Πληροφορικής στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας στη κοινωνία.

 • Φεσάκης, Γ., Λαζακίδου, Γ. (2017). Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών, Εκδόσεις: Διάδραση, ISBN:978-618-5059-65-1
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86056876

Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί είναι κοινωνικά συστήματα, μικτά (με έμψυχα και υλικά στοιχεία σε αλληλεπίδραση) με υβριδική δομή, έχοντας διαστάσεις στο φυσικό και στον ψηφιακό κόσμο (κυβερνοχώρο). Η διακυβέρνηση των εκπαιδευτικών οργανισμών για αειφορική παραγωγή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και κοινωνικού έργου συνιστά περίπλοκο εγχείρημα με απαιτήσεις όπως η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ο συμβιβασμός αλληλοσυγκρουόμενων στόχων, η προσαρμογή σε ευμετάβλητο περιβάλλον, η κοινωνική απολογισιμότητα, η λήψη σύνθετων αποφάσεων και η βελτίωση σε δύσκολα μετρήσιμους δείκτες. Η διακυβέρνηση εκπαιδευτικών συστημάτων απαιτεί συνδυασμό διοικητικής και εκπαιδευτικής επιστημονικής γνώσης. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διακυβέρνηση των εκπαιδευτικών οργανισμών παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες, οι οποίες υπαγορεύουν την εξειδικευμένη μελέτη του ζητήματος. Για τους συγγραφείς οι σχολικοί οργανισμοί είναι πολύπλοκα συστήματα τα οποία μπορούν να γίνουν περισσότερο κατανοητά και πλοηγήσιμα μέσα από τα εννοιολογικά πλαίσια της προσομοίωσης δυναμικών συστημάτων, της λήψης αποφάσεων με βάση τα δεδομένα, της μαθησιακής αναλυτικής, της οργανωσιακής μάθησης σε κοινότητες και της διαρκούς βελτίωσης των σχολικών οργανισμών. Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, στελέχη, φοιτητές, ερευνητές και γενικά σε όσους ενδιαφέρονται για τη διακυβέρνηση εκπαιδευτικών οργανισμών, την Πληροφορική και τη Συστημική Θεωρία.

 • Επιμέλεια μετάφρασης σε συνεργασία με τον Δρ. Ανδρέα Μούτσιο-Ρέντζο της μετάφρασης του βιβλίου: Silver, C., Lewins, A. (2018). Ποιοτική Έρευνα Υποστηριζόμενη από Λογισμικά: Ένας Οδηγός Βήμα προς Βήμα, Εκδόσεις: Liberal Books, σελ. 426, Πρώτη έκδοση: Sage Publishing 2014, Μετάφραση: Σταυρούλα Πραντσούδη, ISBN:978-618-5012-38-0
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77119845

Από την εισαγωγή των επιμελητών: Βασικό αποτέλεσμα, που προκύπτει από την παρεμβολή της τεχνολογίας στις ανθρώπινες δράσεις, είναι η δημιουργία ψηφιακών ιχνών, για την πλειονότητα από αυτές. Ένα τεράστιο πλήθος ψηφιακών ιχνών από ανθρώπινες ενέργειες και αλληλεπιδράσεις παράγεται καθημερινά και είναι διαθέσιμο ψηφιακά για επεξεργασία και μελέτη. Τα διαθέσιμα δεδομένα μπορεί να είναι απλά αριθμητικά ή αλφαριθμητικά στοιχεία, πολυμεσικά δομήματα (ηχογραφήσεις, εικόνες, βίντεο, κ.ά.), ίχνη σε κοινωνικά δίκτυα, αφηγήσεις, δοκίμια, προγράμματα Η/Υ, κ.ά.. Βασικά χαρακτηριστικά των ψηφιακών ιχνών είναι η πολυτροπικότητα, η διασυνδεσιμότητα και η δυναμική με τον χρόνο. Η κατάσταση αυτή έχει δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της επιστήμης των δεδομένων (Data Science) και σε καινοτόμες εφαρμογές αυτής.
Οι επιστήμες γενικά και ειδικά οι κοινωνικές επιστήμες καλούνται να παράγουν γνώση που να αφορά αυτήν την πολύπλοκη σύγχρονη πραγματικότητα και σε αυτή τους την προσπάθεια η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί ίσως το μόνο τρόπο πρόσβασης, τόσο μέσω των δυνατοτήτων καταγραφής, όσο και ανάλυσης. Ιστορικά στην μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών έχουμε αρχικά αξιοποίηση των Η/Υ μέσω των λογισμικών στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο της εφαρμογής μεθόδων από το ποσοτικό πειραματικό υπόδειγμα έρευνας. Οι μεταβλητές είναι συνήθως απλού τύπου (ονομαστικά, διατακτικά, ποσοτικά δεδομένα). Η παρατήρηση και η συλλογή δεδομένων, καθώς και η καταχώριση τους στους Η/Υ είναι διαδικασίες χρονοβόρες και σφαλερές. Τα πολυτροπικά δεδομένα λείπουν ή σπανίζουν από τις έρευνες της πρώτης φάσης.
Τα κοινωνικά φαινόμενα, όπως είναι και αυτά της διδασκαλίας και της μάθησης, εξελίσσονται επηρεαζόμενα από τις απόψεις και τη διάθεση των συμμετεχόντων/ουσών και γι’ αυτό δεν επαναλαμβάνονται τα ίδια και δεν υπόκεινται σε πειραματισμό με την τυπική έννοια της μεθοδολογίας των θετικών επιστημών. Επομένως, για την καλύτερη κατανόηση των φαινομένων είναι απαραίτητη και η εφαρμογή ποιοτικών μεθόδων με την ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. Ο όγκος και η ποικιλία των διαθέσιμων πληροφοριών στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον φαίνεται να καθιστά την εφαρμογή αποκλειστικά των ποσοτικών ή των ποιοτικών μεθόδων επισφαλή στην προσέγγιση της πολυπλοκότητας των φαινομένων που μελετώνται (π.χ. συνεργατική μάθηση μέσω φορητών συσκευών με την από κοινού κατασκευή ψηφιακών τεχνουργημάτων). Οι επιμελητές της έκδοσης υποστηρίζουν στο πλαίσιο μιας ερευνητικής οπτικής που περιλαμβάνει την πολυπλοκότητα, η μικτή μεθοδολογία είναι ίσως καταλληλότερη επιλογή στην μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας, όπου οι συμβατικές στατιστικές και οι σύγχρονες υπολογιστικές μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. μέθοδοι data mining, machine learning) εφαρμόζονται σε πολυάριθμες αριθμητικές μεταβλητές και σε δεδομένα ποιοτικής φύσης για να ερμηνευτούν τα αποτελέσματα με τη μεθοδολογία των πειραματικών επιστημών σε συνδυασμό με τις ποιοτικές προσεγγίσεις.
Τα τελευταία χρόνια τα λογισμικά υποστήριξης της ποιοτικής μεθοδολογίας έρευνας έχουν εξελιχθεί πολύ και παρέχουν σημαντικές δυνατότητες. Παρόλα αυτά, και σε αντίθεση με ότι συμβαίνει για την ποσοτική ανάλυση δεδομένων, η διεθνής και κυρίως η Ελληνική βιβλιογραφία δεν διαθέτει αρκετούς τίτλους βιβλίων ώστε να υποστηριχθεί η προσπάθεια των φοιτητών/τριών και των ερευνητών/τριών που θέλουν να εξοικειωθούν με την μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας που αξιοποιεί τους Η/Υ. Τα υπάρχοντα βιβλία είναι συχνά προσανατολισμένα περισσότερο στην εξοικείωση με κάποιο συγκεκριμένο τίτλο λογισμικού υποστήριξης της ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων (λογισμικά CAQDAS = Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software) και έτσι δεν ευνοούν την εστίαση στη μεθοδολογία και την ανάπτυξη μεταφέρσιμων μεθοδολογικών ικανοτήτων του ποιοτικού και του μικτού υποδείγματος ανεξάρτητων από λογισμικό.
Στο ανά χείρας βιβλίο επιλέχθηκε να μεταφραστεί για να βοηθήσει να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές στην Ελληνική ερευνητική κοινότητα και κυρίως στην κοινότητα των φοιτητών/τριών των κοινωνικών επιστημών και της εκπαίδευσης.

Φεσάκης Γ., (2003), Εκπαιδευτική αξιοποίηση υπολογιστικών περιβαλλόντων μοντελοποίησης και ειδικότερα των Σχεσιακών Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Διδακτορική διατριβή.

Λεπτομέρειες και το πλήρες κείμενο στα Ελληνικά είναι διαθέσιμα στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.

Περίληψη

Η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση χρειάζεται να στηριχθεί σε μια ευρύτερη θεώρηση που να επιτρέπει ελεγχόμενη στοχοθεσία, σχεδιασμό,υλοποίηση και επαναξιολόγηση, προκειμένου να επιφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Προς την κατεύθυνση αυτή η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση προσεγγίζεται θεωρητικά με σημείο εκκίνησης τα υπολογιστικά περιβάλλοντα μοντελοποίησης. Η θεώρηση αυτή βασίζεται στην παρατήρηση της καταλυτικής τους επίδρασης στη βασική επιστημονική δραστηριότητα που είναι η επίλυση προβλημάτων.

Τα μοντέλα κωδικοποιούν επιστημονική γνώση και εκφράζονται σε γενικευμένα συστήματα γραφής που ονομάζονται Συστήματα Αναπαράστασης (ΣΑ). Η Πληροφορική ενισχύει παραδοσιακά συστήματα αναπαράστασης (όπως η Άλγεβρα) επεκτείνοντας και βελτιώνοντας την εφαρμοσιμότητα τους, ενώ παράλληλα παρέχει και νέα δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για επίλυση προβλημάτων και επιστημονική πρόοδο. Με τα υπολογιστικά περιβάλλοντα μοντελοποίησης οι επιστήμονες αξιοποιούν τους υπολογιστικούς πόρους στην επίλυση προβλημάτων χρησιμοποιώντας τα εννοιολογικά πλαίσια των ΣΑ που είναι εγγύτερα στο πρόβλημα παρά στην αρχιτεκτονική των υπολογιστικών μηχανών. Η επιλογή του συστήματος αναπαράστασης επηρεάζει την ευκολία αντιμετώπισης ενός προβλήματος με αποτέλεσμα η εξοικείωση με ποικιλία συστημάτων αναπαράστασης να αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για ένα λύτη. Η βελτίωση της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων είναι βασικός στόχος των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων, επομένως οι ΤΠΕ μπορούν να ενσωματωθούν στην εκπαίδευση και με βάση τα υπολογιστικά περιβάλλοντα μοντελοποίησης στα πλαίσια του στόχου αυτού. Επιπρόσθετα, η διαδραστικότητα των υπολογιστικών περιβαλλόντων και η κοινωνική μορφή της μοντελοποίησης επιτρέπουν το σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Η διατριβή εστιάζεται στα υπολογιστικά περιβάλλοντα γενικού σκοπού επειδή είναι ανεξάρτητα συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου και μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στη μεταφορά γνώσης από πεδίο σε πεδίο όσο και στην επίλυση προβλημάτων καθημερινής ζωής. Από τα περιβάλλοντα αυτά μελετάται επισταμένα η εκπαιδευτική αξιοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Η μελέτη αφορά θέματα από τη Διδακτική του σχεδιασμού και της χρήσης ΒΔ καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησής τους σε γενικές δραστηριότητες μάθησης στα πλαίσια διαφόρων διδακτικών αντικειμένων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η γενική δομή της διατριβής έχει ως εξής: Αρχικά διερευνάται η επιστημονική χρήση των μοντέλων, τα συστήματα αναπαράστασης και η επίδραση της Πληροφορικής στην επιστημονική μοντελοποίηση. Κατόπιν καταγράφεται η τρέχουσα κατάσταση στην εκπαιδευτική έρευνα για την αξιοποίηση της μοντελοποίησης στη μάθηση, στους ρόλους και τις μορφές των μοντέλων στα προγράμματα σπουδών και στη σχέση των μαθητών με τα μοντέλα και τη μοντελοποίηση. Η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης χρησιμοποιείται για την τεκμηρίωση της επιλογής της μοντελοποίησης δεδομένων για μελέτη στα πλαίσια της διατριβής. Κατόπιν η μοντελοποίηση δεδομένων αναλύεται επιστημολογικά και γνωστικά, ενώ καταγράφεται επισκόπηση σχετικών εκπαιδευτικών ερευνών. Στη συνέχεια, διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα, περιγράφεται ο σχεδιασμός της έρευνας δράσης και παρατίθεται η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων. Τέλος αναφέρονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της διατριβής για τη βελτίωση της διδακτικής της μοντελοποίησης δεδομένων και της γενικής εκπαιδευτικής της αξιοποίησης.

Η έρευνα αφορά στις ιδέες των μαθητών της Β’ τάξης του Λυκείου και των ΤΕΕ για τις ΒΔ, τις δυσκολίες στο σχεδιασμό ΒΔ, την αξιολόγηση της προτεινόμενης διδακτικής προσέγγισης, την ανάλυση των δυσκολιών των μαθητών στην αναπαράσταση των συσχετίσεων κατά τον τυπικό σχεδιασμό σχεσιακών ΒΔ και τα χαρακτηριστικά της εμπλοκής των μαθητών σε δραστηριότητες μάθησης που βασίζονται στο σχεδιασμό ΒΔ. Συνοπτικά, τα ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν την άποψη ότι οι μαθητές είναι εφικτό και σκόπιμο, με κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις, να εξοικειωθούν σε ικανοποιητικό βαθμό με το σχεδιασμό ΒΔ ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τους υπολογιστικούς πόρους στην επίλυση προβλημάτων καθημερινής ζωής καθώς και στα πλαίσια γενικών δραστηριοτήτων μάθησης σε διάφορα γνωστικά πεδία.

Λέξεις κλειδιά.: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Διδακτική Πληροφορικής, Μοντελοποίηση δεδομένων, Βάσεις δεδομένων, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Μοντελοποίηση, Σχεδιασμός διδακτικών δραστηριοτήτων, Δυσκολίες μαθητών, Αντιλήψεις μαθητών, Έρευνα-δράσης