• Μαρκούζης Δημήτριος

  Επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής: «Εκπαιδευτικός σχεδιασμός & ανάπτυξη νοημόνων σοβαρών παιχνιδιών» που εκπονείται από τον κο Μαρκούζη Δημήτριο, στο ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από 23/10/2012.

 • Κοζάς Κωνσταντίνος

  Επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής: «Μαθησιακός σχεδιασμός φορητής μάθησης επαυξημένης πραγματικότητας με εφαρμογή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία» που εκπονείται από τον κο Κοζά Κων/νο, στο ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από 10/07/2015.

 • Σταματία Βολίκα

  Επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής: «Οι έννοιες του εκπαιδευτικού και του μαθησιακού σχεδιασμού στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον και οι συνέπειες τους στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για τον σχεδιασμό μαθησιακών σεναρίων και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικό» που εκπονείται από την κα Βολίκα Σταματία, στο ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από 05/10/2017.

 • Πραντσούδη Σταυρούλα

  Επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής: «Σχεδίαση και αξιολόγηση πλαισίου προγράμματος σπουδών διεπιστημονικής προσέγγισης για την ενσωμάτωση της Yπολογιστικής Σκέψης στη γενική εκπαίδευση» που εκπονείται από την κα Πραντσούδη Σταυρούλα, στο ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από 01/09/2018.