• Μαρκούζης Δημήτριος

    Επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής: «Εκπαιδευτικός σχεδιασμός & ανάπτυξη νοημόνων σοβαρών παιχνιδιών» που εκπονείται από τον κο Μαρκούζη Δημήτριο, στο ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από 23/10/2012.

  • Κοζάς Κωνσταντίνος

    Επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής: «Μαθησιακός σχεδιασμός φορητής μάθησης επαυξημένης πραγματικότητας με εφαρμογή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία» που εκπονείται από τον κο Κοζά Κων/νο, στο ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από 10/07/2015.

  • Βενέτη Παναγιούλα

    Επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής: «Ψηφιακός Εγγραμματισμός και Ψηφιακή Πολιτειότητα: Ανίχνευση Μαθησιακών Αναγκών, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Μαθησιακού Υλικού» που εκπονείται από την κα Βενέτη Παναγιούλα, στο ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από 10/07/2015.