Μεταπτυχιακά μαθήματα, ανά ακαδημαϊκό έτος από το 2017-2018 και μετά. Για παλαιότερα έτη δείτε στο βιογραφικό.

ΤΕΠΑΕΣ/ΠΜΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 • ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 1. ΤΠΕ στη διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών μονάδων

ΤΕΠΑΕΣ/ΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 • ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 1. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση εφαρμογών των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική
 • ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 1. Μεθοδολογία Έρευνας Διδακτικής Θετικών Επιστημών και Μάθησης μέσω ΤΠΕ

ΤΕΠΑΕΣ/ΠΜΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 • ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 1. Τεχνολογικό εκπαιδευτικό υλικό
 2. Εκπαιδευτικό Παιχνίδι

ΤΕΠΑΕΣ/ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ

 • ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 1. Ηλεκτρονική Μάθηση

ΤΕΠΑΕΣ/ΠΜΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 • ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 1. ΤΠΕ στη διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών μονάδων

ΤΕΠΑΕΣ/ΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 • ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 1. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση εφαρμογών των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική
 • ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 1. Μεθοδολογία Έρευνας Διδακτικής Θετικών Επιστημών και Μάθησης μέσω Τ.Π.Ε.

ΤΕΠΑΕΣ/ΠΜΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ

 • ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 1. Ηλεκτρονική Μάθηση

ΤΕΠΑΕΣ/ΠΜΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 • ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 1. ΤΠΕ στη διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών μονάδων

ΤΕΠΑΕΣ/ΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 • ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 1. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση εφαρμογών των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική
 • ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 1. Μεθοδολογία Έρευνας Διδακτικής Θετικών Επιστημών και Μάθησης μέσω ΤΠΕ

ΤΕΠΑΕΣ/ΠΜΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 • ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 1. Τεχνολογικό εκπαιδευτικό υλικό
 2. Εκπαιδευτικό Παιχνίδι

ΜΠΕΣ/ΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 1. Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη Διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών