Προπτυχιακά μαθήματα, ανά ακαδημαϊκό έτος από το 2015-2016 και μετά. Για παλαιότερα έτη δείτε στο βιογραφικό.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 • ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση διαδικτυακών εφαρμογών Εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning)
  Κάθε εργάσιμη Δευτέρα, 11:00-13:45, από 2 ΟΚΤ 2017- 8 ΙΑΝ 2018
  στο Εργαστήριο Πληροφορικής, κτ. Κλεόβουλος, Α’ όροφος
 2. Εφαρμοσμένη διδακτική των ΤΠΕ – Πρακτική Άσκηση Β’ Φάσης
  Κάθε εργάσιμη Πέμπτη, 14:30-17:15, από 5 ΟΚΤ 2017- 11 ΙΑΝ 2018
  στο Αμφιθέατρο Α’ Ορόφου, κτ. Κλεόβουλος
 • ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ
 2. Μάθηση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών