Προπτυχιακά μαθήματα, ανά ακαδημαϊκό έτος από το 2017-2018 και μετά. Για παλαιότερα έτη δείτε στο βιογραφικό.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 • ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 1. Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τ.Π.Ε.
  Κάθε εργάσιμη Τρίτη, 11:00-13:45, από 1 ΟΚΤ 2019- 7 ΙΑΝ 2020
  στο Αμφιθέατρο Ισογείου, κτ. Κλεόβουλος
 2. Εφαρμοσμένη διδακτική των ΤΠΕ – Πρακτική Άσκηση Β’ Φάσης
  Κάθε εργάσιμη Δευτέρα, 17:15-20:00, από 30 ΣΕΠ 2019- 06 ΙΑΝ 2020
  στο Αμφιθέατρο Α’ Ορόφου, κτ. Κλεόβουλος
 • ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ
 2. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση διαδικτυακών εφαρμογών Εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 • ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση διαδικτυακών εφαρμογών Εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning)
 2. Εφαρμοσμένη διδακτική των ΤΠΕ – Πρακτική Άσκηση Β’ Φάσης
 • ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ
 2. Μάθηση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 • ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση διαδικτυακών εφαρμογών Εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning)
 2. Εφαρμοσμένη διδακτική των ΤΠΕ – Πρακτική Άσκηση Β’ Φάσης
 • ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ
 2. Μάθηση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών