Θεωρία, Τεχνολογία και Εφαρμογές της Ψηφιακής Αφήγησης

Πρόγραμμα επαγγελματική κατάρτισης μέσω e-learning του Πανεπιστημίου Αιγαίου Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο πλαίσιο του προγράμματος «δια βίου Μάθηση» (http://e-epimorfosi.aegean.gr), ανακοινώνει νέο πρόγραμμα εξ αποστάσεως, επαγγελματικής κατάρτισης, με τίτλο: «Θεωρία, Τεχνολογία και Εφαρμογές της Ψηφιακής Αφήγησης». Oι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν την ικανότητα να δημιουργούν και να δημοσιεύουν αποτελεσματικές ψηφιακές αφηγήσεις για εφαρμογές στον χώρο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, [...]