Καλώς ήρθατε στην προσωπική μου ιστοσελίδα!

Ονομάζομαι Γιώργος Κρητικός και είμαι ερευνητής, μέλος Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής.

Είμαι κάτοχος πτυχίου Φυσικής (2001) και μεταπτυχιακού διπλώματος «Ηλεκτρονικής Φυσικής και Ραδιοηλεκτρολογίας (Τηλεπικοινωνιών)» (2004) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επίσης, κατέχω μεταπτυχιακό δίπλωμα «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» (2006) και διδακτορικό δίπλωμα στη διδακτική της Φυσικής με χρήση ΤΠΕ (2013) από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Υπήρξα Εκπαιδευτικός Φυσικών Επιστημών (2005-2017) και υπεύθυνος του «Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών Νότιας Δωδεκανήσου» (2014-2017) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Είμαι μεταδιδακτορικός ερευνητής (από το 2016) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και εργάζομαι ως μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (από το 2017) του Εργαστηρίου Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής (ltee.aegean.gr) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εκτείνονται κυρίως στα πεδία:

  • Διδακτική Φυσικών Επιστημών,
  • STEAM,
  • ΤΠΕ στην Εκπαίδευση,
  • Μεταγνώση,
  • Εκπαιδευτική Μηχανική,
  • Δυναμικής Συστημάτων στην Εκπαίδευση.

Βιογραφικό