Γενικά

Η Σόνια Καφούση είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μαθηματικών».

Έχει δημοσιεύσει ένα μεγάλο αριθμό άρθρων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συνέδρια και έχει συντονίσει διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

Είναι μέλος της διεθνούς Επιτροπής για τη μελέτη και τη βελτίωση της μαθηματικής εκπαίδευσης (International Commission for the Study and Improvement of Mathematics Education, CIEAEM).

Γνωστικό αντικείμενο: Διδακτική Μαθηματικών