Μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου

 • Διδακτική των Μαθηματικών στην πρώτη σχολική ηλικία
 • Διδακτική Στατιστικής και Πιθανοτήτων
 • Εφαρμοσμένη Διδακτική Μαθηματικών. Β΄ Φάση Πρακτικών
 • Επικοινωνία στη σχολική τάξη των μαθηματικών

 Μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου

 • «Παιδικό βιβλίο, εκπαιδευτικό υλικό και μαθηματική επιστήμη» στο ΠΜΣ του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Παν/μίου Αιγαίου «Παιδικό βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό»
 • «Σχεδιασμός Προγραμμάτων Διδασκαλίας και Μάθησης των Θετικών Επιστημών» στο ΠΜΣ του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Παν/μίου Αιγαίου «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση»
 • «Ιστορία της μαθηματικής εκπαίδευσης. Φιλοσοφία και αρχές των προγραμμάτων μαθηματικής εκπαίδευσης» στο ΠΜΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Αθηνών στην κατεύθυνση «Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών»

 

Συμμετοχή σε επιτροπές διδακτορικών διατριβών

 •  Επιβλέπουσα καθηγήτρια της διδακτορικής διατριβής του Ευάγγελου Μώκου, με θέμα: «Διερεύνηση μεταγνωστικών λειτουργιών κατά την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων σε μαθητές ηλικίας 10-11 ετών» (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Παν/μιο Αιγαίου, Φλεβάρης 2012)
 • Επιβλέπουσα καθηγήτρια της διδακτορικής διατριβής του Ιωάννη Νούλη, με θέμα: «Η διερεύνηση της πολλαπλασιαστικής σκέψης παιδιών με διάγνωση συνδρόμου Asperger» (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Παν/μιο Αιγαίου, Οκτώβρης 2014)
 • Επιβλέπουσα καθηγήτρια της διδακτορικής διατριβής της Αγγελικής Τσαμπουράκη, με θέμα: «Οι αντιλήψεις των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την έννοια του απείρου» (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Παν/μιο Αιγαίου)
 • Επιβλέπουσα καθηγήτρια της διδακτορικής διατριβής της Αναστασίας Μιχαλοπούλου με θέμα: «Διερευνώντας τις μαθηματικές πρακτικές λόγου στη σχολική τάξη και την οικογένεια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση της στατιστικής» (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Παν/μιο Αιγαίου
 • Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής του Γεώργιου Κρητικού με θέμα: «Αναλογικός αναστοχασμός και ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες μοντελοποίησης στη Φυσική» (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Παν/μιο Αιγαίου, Σεπτέμβρης, 2013)
 • Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της Εμμανουέλας  Σκανδαλάκη με θέμα: «Ο ρόλος των έντυπων πληροφορικών αναπαραστάσεων στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος» (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Παν/μιο Αιγαίου, Απρίλης, 2017)
 • Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της Μαρίας Κόζα με θέμα: «Σχεδιασμός εκπαιδευτικού-απτικού υλικού για τη διδασκαλία των μαθηματικών σε τυφλούς μαθητές» (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Παν/μιο Αιγαίου)
 • Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της Αικατερίνης Φραγκιαδουλάκη με θέμα: «Ανάπτυξη δημιουργικού ψηφιακού περιεχομένου για υποστήριξη της γλωσσικής διάδρασης κοινοτήτων: Δυνατότητες και περιορισμοί πολυτροπικότητας σε διαδικτυακή πολυπολιτισμική συνεργασία φοιτητών» (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Παν/μιο Αιγαίου)
 • Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της Δήμητρας Τσουρέλη με θέμα: «Ο ρόλος του πλαισίου της οικογένειας και των γονιών στη μάθημα των μαθηματικών: μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την ενασχόληση των γονέων και οι επιπτώσεις αυτής» (Π.Τ.Ν., Παν/μιο Ιωαννίνων)
 • Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της Αικατερίνης Βασιλά με θέμα: «Ανάπτυξη στατιστικού συλλογισμού στα παιδιά και διδακτικές προσεγγίσεις: η περίπτωση των γραφικών παραστάσεων» (ΠΤΔΕ, Αριστοτέλειο Παν/μιο)
 • Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της Βασιλείας Πιννίκα με θέμα «Εικόνες και πρακτικές των Μαθηματικών σε δομές ειδικής εκπαίδευσης» (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Παν/μιο Αιγαίου)
 • Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής του Μιχάλη Μπούτη με θέμα: Φυσικοί – Δεκαδικοί – Κλάσματα. Δυσκολίες κατανόησης, χρήσης και αναπαράστασής τους στο νέο ψηφιακό περιβάλλον (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Παν/μιο Αιγαίου)
 • Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της Γεωργίας Βαϊτσίδη με θέμα: «Μέτρηση εμβαδών επίπεδων επιφανειών, από παιδιά 8-10 ετών, μέσω διερεύνησης» (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Παν/μιο Αιγαίου)
 • Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής του Χρήστου Παπανικολάου με θέμα: «Σχέσεις κατανόησης και παρουσίασης γεωμετρικών σχημάτων και στερεών στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Παν/μιο Αιγαίου)
 • Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της Αρχοντούλας Αρβανιτάκη με θέμα: Εκπαιδευτικό παιχνίδι και μαθηματικά: Η περίπτωση παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με αναπηρία όρασης (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Παν/μιο Αιγαίου)