Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μαθηματικών: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού».

Ερευνητικά ενδιαφέροντα σχετικά με ζητήματα:

  • εκπαιδευτικού υλικού (τεχνούργημα, παιχνίδι και εικονογραφημένο βιβλίο/σενάριο)  στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών
  • σχεδιασμού, ανάπτυξης, διαχείρισης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού (τεχνούργημα, παιχνίδι και εικονογραφημένο βιβλίο/σενάριο) για τα μαθηματικά
  • διερευνητικής προσέγγιση διδασκαλίας και μάθησης των μαθηματικών
  • διδασκαλίας και μάθησης μαθηματικών εννοιών
  • μαθηματικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων μαθητών νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου
  • διεπιστημονικότητας
  • επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη διδακτική των μαθηματικών με χρήση εκπαιδευτικού υλικού
  • κοινωνικά και πολιτισμικά σε σχέση με τη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών
  • μάθησης των μαθηματικών από παιδιά με αναπηρία όρασης.

Βιογραφικό Σημείωμα