Πτυχιούχος Μαθηματικός του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ (κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Ειδίκευση στη Διδακτική των Μαθηματικών· 2003), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Mathematics Education του Πανεπιστημίου του Warwick (2004), καθώς και διδακτορικού τίτλου PhD in Mathematics Education του Πανεπιστημίου του Warwick με θέμα «University Mathematics Students: Thinking Styles and Strategies» (2009) με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των σπουδών μου έχω ειδικευτεί μέσα από σεμινάρια στη χρήση λογισμικών για την ανάλυση ποσοτικής και ποιοτικής ερευνητικής μεθοδολογίας.

Βιογραφικό Σημείωμα