•  Σόνια Καφούση & Πέτρος Χαβιάρης (2013). Σχολική τάξη, οικογένεια, κοινωνία και μαθηματική εκπαίδευση. Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα.
  • Σόνια Καφούση & Χρυσάνθη Σκουμπουρδή (2008). Τα μαθηματικά των παιδιών 4-6 ετών. Αριθμοί και χώρος. Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα.
  • Καλαβάσης, Φ., Καφούση, Σ., Σκουμπουρδή, Χ., Καπέλου, Α., Σταθοπούλου,  Χ.,      Χαβιάρης, Π. &  Κοκκαλίδης, Σ. (2006). Αλληλεπίδραση της μαθηματικής εκπαίδευσης με τη σχολική αποτυχία: Μια προσέγγιση Εκπαιδευτικής Μηχανικής στην περίπτωση του πολύ-νησιωτικού συμπλέγματος της Δωδεκανήσου. Ρόδος.
  • Καλαβάσης, Φ., Καφούση, Σ., Σκουμπουρδή, Χ., Καπέλου, Α., Σταθοπούλου,  Χ., Χαβιάρης, Π. &  Κοκκαλίδης, Σ. (2006). Αλληλεπίδραση της μαθηματικής εκπαίδευσης με τη σχολική αποτυχία: Μια προσέγγιση Εκπαιδευτικής Μηχανικής στην περίπτωση του πολύ-νησιωτικού συμπλέγματος της Δωδεκανήσου. Ρόδος. (Επιμέλεια έκδοσης :  Σ. Καφούση)
  • Καλαβάσης, Φ., Καφούση, Σ., Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ., Σκουμπουρδή, Χ. & Φεσάκης, Γ. (Επιμ.) (2009). Μαθηματική Εκπαίδευση και Οικογενειακές Πρακτικές. Πρακτικά 3ου Συνεδρίου ΕΝΕΔΙΜ. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα.
  • Kafoussi, S., Skoumpourdi, C. & Kalavasis, F. (Eds.) (2012). Mathematics Education and Democracy. Proceedings of CIEAEM64, Special Issue of the Journal HMS i JME, Greece.
  • Ε. Θεοδωροπούλου, Μ. Καίλα, Ν. Πολεμικός, Ι. Παπαδόπουλος, Σ. Καφούση, Π. Φώκιαλη (Επιμ.), (2014). Η έρευνα στις επιστήμες της αγωγής. Πρακτικά Διημερίδας «Η διδακτορική έρευνα στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού». ΤΕΠΑΕΣ, e-book.
  • Gellert, U., Rodriguez Gimenez, J., Hahn, C. & Kafoussi, S. (Eds.). (2015). Educational Paths to Mathematics: A C.I.E.A.E.M. Sourcebook. Springer’s Advances in Mathematics Education Series.