• Τα μαθηματικά των παιδιών της πρώτης σχολικής ηλικίας

  • Μάθηση και διδασκαλία στατιστικής και πιθανοτήτων στην πρώτη σχολική ηλικία

  • Κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών και φοιτητών στη Διδακτική των Μαθηματικών

  • Κοινωνικο-πολιτισμικά θέματα με έμφαση στο ρόλο της οικογένειας στη μαθηματική εκπαίδευση

  • Διδακτική διαχείριση του λάθους στα μαθηματικά.