• 1995-1999: Πανεπιστήμιο Αθηνών-Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Ποιες μαθηματικές έννοιες μπορούν να διδάσκονται στις διάφορες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και πώς πρέπει να παρουσιάζονται». Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευάγγελος Ντζιαχρήστος. (Χρηματοδότηση : Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αθηνών)
  • 1999-2000: Πανεπιστήμιο Αθηνών-Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Ο ρόλος του εποπτικού υλικού στη διδασκαλία και τη μάθηση των Μαθηματικών». Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευάγγελος Ντζιαχρήστος. (Χρηματοδότηση : Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αθηνών)
  • 2000-2001: INTERREG II, «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΥΘΩΝ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Επιστημονικός υπεύθυνος: Φραγκίσκος Καλαβάσης. Συνεργασία του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Lebanese American University, το University of Egypt, Faculty of Education, Ain Shams University, το Cyprus University (Σχολή Επιστημών της Αγωγής), καθώς και με το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΜΜΕ), σε θέματα Ανθρωπιστικών Σπουδών, που αφορούν στο περιεχόμενο και στους μηχανισμούς ανάπτυξης και διάδοσης του πολιτισμού και των επιστημών. Η Διασυνοριακή συνεργασία των Πανεπιστημίων αφορούσε στα ακόλουθα Θεματικά Πεδία: Διδακτική Μαθηματικών, Διάδοση Μύθων και Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών, αξιοποιώντας το Νέο Τεχνολογικό Επικοινωνιακό Περιβάλλον.
  • 2001-2002: Πανεπιστήμιο Αθηνών-Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Γνώσεις και αντιλήψεις των δασκάλων σχετικά με τα Μαθηματικά και τον τρόπο διδασκαλίας τους». Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευάγγελος Ντζιαχρήστος. (Χρηματοδότηση : Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αθηνών)
  • 2002-2003: Πανεπιστήμιο Αθηνών-Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Γονείς, μαθητές και μαθηματικά». Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευάγγελος Ντζιαχρήστος. (Χρηματοδότηση : Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αθηνών)
  • 2002-2004: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. «ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Επιστημονικός υπεύθυνος: Θεμιστοκλής Λέκκας. Συμμετοχή στην Ομάδα Ενημέρωσης των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στην Επιτροπή Αξιολόγησης.
  • 2004-2007: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ»: «Η αλληλεπίδραση της μαθηματικής εκπαίδευσης με τη σχολική αποτυχία σε νησιωτικές περιοχές: Ερμηνεία και αντιμετώπιση στην περίπτωση της Δωδεκανήσου». Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Επιστημονικός υπεύθυνος: Φραγκίσκος Καλαβάσης. Συντονίστρια ερευνητικού έργου.
  • 2003-2008: ΕΠΕΑΕΚ 2. «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ». Πανεπιστήμιο Αιγαίου- Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Επιστημονικός υπεύθυνος : Χρυσή Βιτσιλάκη.
  • 2006-2008: INTERREG III Α ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ: «Ο ψηφιακός κόσμος της προσχολικής εκπαίδευσης: Διασυνοριακές αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικών και νηπίων στην Ελλάδα και την Κύπρο». Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Επιστημονικός υπεύθυνος : Φραγκίσκος Καλαβάσης. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συντονίστρια του ερευνητικού έργου για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
  • ΕΣΠΑ 2007-13: «Νέο σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών». Οριζόντια πράξη με κωδικό 295450. Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό, Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων». Μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για το «Πρόγραμμα σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση.» Μέλος της συγγραφικής ομάδας «Οδηγός εκπαιδευτικού για τα Μαθηματικά της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης». «Νέο σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή». Υποέργο 7, MIS: 295379. Σύμβουλος Προώθησης για τα Μαθηματικά.