• Καφούση, Σ. (1994). Το λάθος στη μάθηση και διδασκαλία των αριθμητικών πράξεων. Ευκλείδης Γ΄, 39, 41-57.
 • Μπούφη, Α. & Καφούση, Σ. (1995). Βοηθώντας τους φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων να διδάξουν Μαθηματικά: ο ρόλος των πρακτικών ασκήσεων. Ευκλείδης Γ΄, 44, 12, 15-33.
 • Καφούση, Σ. & Ντζιαχρήστος, Β. (1996). Λύση προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης: Οι δυνατότητες των παιδιών όταν έρχονται στο Δημοτικό Σχολείο. Μαθηματική Επιθεώρηση, 45, 54-66.
 • Καφούση, Σ. & Ντζιαχρήστος, Β. (1998). Οι μαθηματικές γνώσεις των παιδιών της Τρίτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου σχετικά με την αξία θέσης ψηφίου, την πρόσθεση και την αφαίρεση τριψήφιων αριθμών. Μαθηματική Επιθεώρηση, 49-50, 205-217.
 • Καφούση, Σ. (1999). Οι ιδέες των παιδιών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του  Δημοτικού για την έννοια της πιθανότητας. Μαθηματική Επιθεώρηση, 52, 31-41.
 • Καφούση, Σ. & Ντζιαχρήστος, Β (2000). Ο ρόλος του εποπτικού υλικού στη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών. Μαθηματική Επιθεώρηση, 53, 62-72.
 • Καφούση, Σ. & Ντζιαχρήστος, Β (2000). Τα εποπτικά υλικά στα Μαθηματικά: Οι απόψεις των δασκάλων του Δημοτικού Σχολείου. Ευκλείδης Γ΄, 53-54, 17, 102-114.
 • Καλαβάσης, Φ., Καφούση, Σ., Σταθοπούλου, Χ., Καπέλου, Κ. (2002). Η διδασκαλία των μαθηματικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Αίγυπτο, την Ελλάδα, την Κύπρο και το Λίβανο. Θέματα στην Εκπαίδευση, 3, 2-3,155-166.
 • Ντζιαχρήστος, Β. & Καφούση, Σ. (2003). Γονείς, μαθητές, δάσκαλοι και μαθηματικά. Μαθηματική Επιθεώρηση, 60, 63-84.
 • Καφούση, Σ. (2005). Η εξέλιξη των ερευνητικών προβλημάτων στη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ευκλείδης Γ΄, 63, 16-30.
 • Σταθοπούλου, Χ., Καφούση, Σ. & Χαβιάρης, Π. (2006). Σχέση σχολικής αποτυχίας και μαθηματικής εκπαίδευσης: διερευνώντας ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Θέματα στην Εκπαίδευση, 7(2), 179-196.
 • Χαβιάρης, Π. & Καφούση, Σ. (2007). Μεταγνωστικές διαδικασίες και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά: Η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 20-21, 59-65.
 • Καφούση, Σ. (2008). Άμεση εκτίμηση ποσοτήτων από παιδιά 3-6 ετών. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, 2,  9-28.
 • Καφούση, Σ., Σκουμπουρδή, Χ. & Καλαβάσης, Φ. (2008). Φύλο και μαθηματικά: αναγκαιότητα μιας συνολικής επαναδιαπραγμάτευσης των μαθηματικών στην εκπαίδευση. Ευκλείδης Γ’, 69, 23-39.
 • Σκουμπουρδή, Χ. & Καφούση, Σ. (2009). O Όσκαρ και η Λίζα συζητούν με νήπια για τα σχήματα. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 156, 125-135.
 • Καφούση, Σ., Σκουμπουρδή, Χ. & Τάτσης, Κ. (2009). Αναλύοντας ένα σχολικό εγχειρίδιο των Μαθηματικών: η περίπτωση της Α΄ Δημοτικού. Ευκλείδης Γ’, 71, 42-62.
 • Καφούση, Σ., Σταθοπούλου, Χ. & Σκουμπουρδή, Χ. (2010). Αξιολόγηση στα μαθηματικά και σχολική αποτυχία: η περίπτωση των μαθητών των εσπερινών σχολείων. Μέντορας,12,19-35.
 • Φεσάκης, Γ., Καφούση, Σ., Μαλισιόβα, Ε. (Νοέμβριος, 2011). Οι διαισθητικές αντιλήψεις των παιδιών Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου στο πρόβλημα του αθροίσματος των δύο ζαριών με τη βοήθεια ενός μικρόκοσμου. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, 6, 11-37.
 • Σκουμπουρδή, Χ., Φεσάκης, Γ., Καφούση, Σ., Καλαβάσης, Φ. (2011). Η αυξανόμενη πολλαπλότητα των ερευνητικών εργαλείων στη Διδακτική των Μαθηματικών. Ευκλείδης γ’, 75, 57-76.
 • Καφούση, Σ. (2012).  Άτυπα Μαθηματικά παιδιών νηπιαγωγείου σε πολυπολιτισμικές τάξεις: μια πιλοτική έρευνα. Ευκλείδης γ’, 77, 1-15.
 • Νούλης Γ., Καφούση Σ. & Καλαβάσης, Φ. (2015). Η διαχείριση πολλαπλασιαστικών έργων στο πλαίσιο του συνδρόμου Asperger: μια μελέτη περίπτωσης. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, 8, 11-36.
 • Καφούση, Σ. & Χαβιάρης, Π. (2015). Διερευνώντας τις αξίες των δασκάλων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Μαθηματικά. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, 8, 37-
 • Τσαμπουράκη, A. & Καφούση, Σ. (2017). Διερευνώντας τις πεποιθήσεις των μαθητών της ΣΤ Δημοτικού για το άπειρο. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών , 9, 43-57.
 • Φραντζεσκάκη, A., Καφούση, Σ. & Φεσάκης, Γ. (2018). Ανάπτυξη συνδυαστικής σκέψης νηπίων με τη βοήθεια ΤΠΕ: Παραγωγή διατάξεων με επανάληψη. Ευκλείδης γ’, 88, 1-30.