• Καφούση, Σ. (2002). Η Ιστορία των Μαθηματικών ως πηγή κατασκευής δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο Μ. Καϊλα, Φ. Καλαβάσης, Ν. Πολεμικός (Επιμ.), Μύθοι, Μαθηματικά, Πολιτισμοί: Αποσιωπημένες σχέσεις στην εκπαίδευση, σελ. 219-231. Εκδόσεις Ατραπός, Αθήνα.
 • Καφούση, Σ. (2002). Το λάθος ως σημείο εκκίνησης για την αλλαγή της διδασκαλίας των σχολικών Μαθηματικών. Στο N. Πολεμικός, Μ. Καϊλα, Φ. Καλαβάσης (Επιμ.), Εκπαιδευτική, Οικογενειακή και Πολιτική Ψυχοπαθολογία, τόμος Γ΄, «Αποκλίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης», σελ. 156-170. Εκδόσεις Ατραπός, Αθήνα.
 • Καφούση, Σ. & Καίλα, Μ. (2003). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα μαθηματικά: ισορροπώντας μεταξύ θεωρίας και πράξης. Στο Π. Φώκιαλη, Β. Τριάρχη-Herrmann, Μ. Καίλα (Eπιμ.), Θεματικές Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, σελ. 118-131. Ακαδημία Dillingen, Μόναχο- Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος. Εκδόσεις Ατραπός, Αθήνα.
 • Καφούση, Σ. (2005). Γονείς, μαθητές και συναισθήματα για τα Μαθηματικά. Στο κεφάλαιο Φ. Καλαβάσης, Χ. Σκουμπουρδή, Στ. Ορφανός, Π. Χαβιάρης, Γ. Λόξα, Χ. Σταθοπούλου, Σ. Καφούση, Κ. Καπέλου, «Φοβίες και άγχος για το μάθημα των Μαθηματικών», στο Χ. Παπαηλιού, Γ. Ξανθάκου, Σ. Χατζηχρήστου (Επιμ.), Εκπαιδευτική Σχολική Ψυχολογία, τόμος Α, σελ. 72-78. Εκδόσεις Ατραπός, Αθήνα.
 • Καφούση, Σ. (2007). Αλληλεπίδραση οικογένειας και σχολείου στη μαθηματική εκπαίδευση. Στο Φ. Καλαβάσης & Α. Κοντάκος (Επιμ.), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, σελ. 267-281. Εκδόσεις Ατραπός, Αθήνα.
 • Καλαβάσης, Φ., Καφούση, Σ. & Σκουμπουρδή, Χ. (2008). H σύνδεση της έρευνας για τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών με τη σχολική πρακτική. Στο Β. Σβολόπουλος (Επιμ.), Σύνδεση εκπαιδευτικής έρευνας και πράξης, σελ. 87-96. Εκδόσεις Ατραπός, Αθήνα.
 • Σταθοπούλου, Χ., Σκουμπουρδή, Χ. & Καφούση, Σ. (2011) Η διδασκαλία των μαθηματικών σε πολυγλωσσικές τάξεις: ανατρέποντας τις  κοινωνικές ανισότητες. Στο Χ. Γκόβαρης (Eπιμ.), Κείμενα για τη Διδασκαλία και τη μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο, σελ. 132-147. Εκδόσεις Ατραπός, Αθήνα.
 • Καφούση, Σ. & Σκουμπουρδή, Χ. Η διδασκαλία των Μαθηματικών στην προσχολική ηλικία. Στο Μ. Καλδρυμίδου, Χ. Σακονίδης και Μ. Τζεκάκη (Επιμ.), Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική των Μαθηματικών (υπό έκδοση)
 • Καφούση, Σ. (2008). Ερευνητικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη της αριθμητικής σκέψης των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Στο Η. Αθανασιάδης (Επιμ.), Διαστάσεις Έρευνας στο χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής, σελ. 240-246. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα.
 • Σκουμπουρδή, Χ., Φεσάκης, Γ., Καφούση, Σ. & Καλαβάσης, Φ. (2008). Η Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών: Αυξανόμενη πολλαπλότητα των ερευνητικών εργαλείων και συνεχής διεύρυνση των θεωρητικών προσεγγίσεων για τη μελέτη ενός σύνθετου και πολύπλοκου φαινομένου. Στο Η. Αθανασιάδης (Επιμ.), Διαστάσεις Έρευνας στο χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής, σελ. 227-239. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα.
 • Καφούση, Σ. & Χαβιάρης, Π. (2011). Απόψεις και πρακτικές μαθητών καθώς συνεργάζονται στα Μαθηματικά. Στο Π. Φώκιαλη, Ν. Ανδρεαδάκης & Γ. Ξανθάκου (Επιμ.), Διεργασίες σκέψης στο σχολείο και την κοινωνία, τόμος Α΄, σελ. 560-579. Εκδόσεις Πεδίο, Αθήνα.
 • Νούλης, Ι. & Καφούση, Σ. (2014). Διδασκαλία των μαθηματικών σε παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές: το σύνδρομο Asperger. Στο Ε. Θεοδωροπούλου, Μ. Καίλα, Ν. Πολεμικός, Ι. Παπαδόπουλος, Σ. Καφούση, Π. Φώκιαλη (Επιμ.), Η έρευνα στις επιστήμες της αγωγής. Πρακτικά Διημερίδας «Η διδακτορική έρευνα στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού», σελ. 830-873. ΤΕΠΑΕΣ, e-book.
 • Μώκος, Ε. & Καφούση, Σ. (2014). Διερεύνηση μεταγνωστικών λειτουργιών κατά την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων σε μαθητές ηλικίας 10 – 11 ετών. Στο Ε. Θεοδωροπούλου, Μ. Καίλα, Ν. Πολεμικός, Ι. Παπαδόπουλος, Σ. Καφούση, Π. Φώκιαλη (Επιμ.), Η έρευνα στις επιστήμες της αγωγής. Πρακτικά Διημερίδας «Η διδακτορική έρευνα στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού», σελ. 766-829. ΤΕΠΑΕΣ, e-book.
 • Σκουμπουρδή, Χ. & Καφούση, Σ. (2014). Μαθηματικά για γυναίκες ή μαθηματικά για όλους; Στο Ε. Θεωδωροπούλου (επιμ.), Εικόνες Γυναίκας : Αποσπάσματα από μία Συζήτηση, σελ. 82-91. ΤΕΠΑΕΣ, e-book.
 • Καφούση, Σ. (2018). Τα μαθηματικά των μικρών παιδιών: μια πορεία προκλήσεων. Στο Φ . Καλαβάσης (επιμ.), Σκέψεις για τα Μαθηματικά, 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, σελ. 160-170. ΕΜΕ