Ήρωας του Β’ παγκοσμίου πολέμου. Γεννήθηκε στην Χάλκη και σκοτώθηκε την 1η Νοεμβρίου 1940, ως ο πρώτος Έλληνας έφεδρος Αξιωματικός που έπεσε για την Ελλάδα. Αξιοσημείωτη σύμπτωση αποτελεί η ίδια ημερομηνία θανάτου και του άλλου ήρωα του νησιού της Χάλκης, του Διογένη Φανουράκη, ο οποίος σκοτώθηκε την 1η Νοεμβρίου 1944 από τους Γερμανούς, ως ο τελευταίος Έλληνας Αξιωματικός που έπεσε για την Ελλάδα. 

Για περισσότερες πληροφορίες κατβάστε την εφαρμογή TsARrka In Chalki