ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υποβολή περιλήψεων

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγραφές, τον τρόπο υποβολής και τις προδιαγραφές των εργασιών δίνονται στην 2η Ανακοίνωση του συνεδρίου.

Υποβολή εργασιών (πλήρες κείμενο)