ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Οι επτά θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους προτείνεται να αναπτυχθούν οι εργασίες του συνεδρίου είναι:

  1. Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες.

  2. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες.

  3. Επιλογή, προσαρμογή και χρήση του εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες.

  4. Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες για επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εκπαίδευση υποψηφίων εκπαιδευτικών.

  5. Το εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες και η πρόκληση των νέων τεχνολογιών.

  6. Το παιχνίδι ως εκπαιδευτικό υλικό για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες.

  7. Εκπαιδευτικό υλικό: διαθεματική προσέγγιση.