ΕΓΓΡΑΦΗ

 
 

Έγκαιρη πληρωμή
(μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2014)

Μετά την 15η Σεπτεμβρίου 2014

Πανεπιστημιακοί 40 ευρώ 50 ευρώ
Εκπαιδευτικοί-άλλο 20 ευρώ 30 ευρώ
Φοιτητές 10 ευρώ 15 ευρώ

Τραπεζικός λογαριασμός:
ALPHA BANK: 601002001000326
ΙΒΑΝ: GR68 0140 6010 6010 0200 1000 326
swift code: CRBAGRAA
Δικαιούχος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας

Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμό σας και ο κωδικός του Συνεδρίου: 2617.

Το έγγραφό της κατάθεσης μαζί με το αρχείο ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ συμπληρωμένο θα πρέπει να στέλνονται στο email του συνεδρίου (sekpy2014@aegean.gr) για να θεωρείται η διαδικασία ολοκληρωμένη.