ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για τις εγγραφές

Αγαπητοί σύνεδροι,
Σας υπενθυμίζουμε ότι τουλάχιστον ένας από τους εισηγητές θα πρέπει να προβεί σε εγγραφή προκειμένου να ενταχθεί η εργασία στα πρακτικά.
Επιπλέον για τη χορήγηση του φακέλου του συνεδρίου, της βεβαίωσης, αλλά και για τη συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου είναι απαραίτητη η εγγραφή του κάθε ενδιαφερόμενου στο συνέδριο.
Με χαρά σας αναμένουμε στο Συνέδριο.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Χρυσάνθη Σκουμπουρδή
Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Μιχάλης Σκουμιός
Αναπληρωτής Καθηγητής
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου