ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

  • Υποβολή πλήρους κειμένου εργασίας:
15 Σεπτ. 2018
  • Ενημέρωση για την αποδοχή των εργασιών:
07 Οκτ. 2018
  • Υποβολή τελικών εργασιών για τα Πρακτικά :
14 Οκτ. 2018
  • Ανακοίνωση προγράμματος:
19 Οκτ. 2018
  • Διεξαγωγή Συνεδρίου:
09-11 Νοεμ. 2018