ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Οι δέκα θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους προτείνεται να αναπτυχθούν οι εργασίες του συνεδρίου είναι:

  1. Χρήση παρεχόμενου (εγκεκριμένου) εκπαιδευτικού υλικού Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών από τους εκπαιδευτικούς πριν, κατά και μετά τη διδασκαλία.
  2. Αναζήτηση, επιλογή, αξιολόγηση και χρήση νέου (πρόσθετου) εκπαιδευτικού υλικού Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών από τους εκπαιδευτικούς.
  3. Αιτιολόγηση επιλογών/αποφάσεων εκπαιδευτικών αναφορικά με τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.
  4. Προσδοκίες εκπαιδευτικών από τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.
  5. Επιπτώσεις χρήσης εκπαιδευτικού υλικού Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών στις γνώσεις, τις πεποιθήσεις και τις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών.
  6. Επιπτώσεις χρήσης εκπαιδευτικού υλικού Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών στις ευκαιρίες μάθησης που παρέχονται στους μαθητές και στη μάθησή τους.
  7. Αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην έρευνα για τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού στα Μαθηματικά και στην αντίστοιχη για τις Φυσικές Επιστήμες.
  8. Χρήση έντυπου/φυσικού και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες κατά τη διδασκαλία.
  9. Χρήση διεπιστημονικού εκπαιδευτικού υλικού κατά τη διδασκαλία.
  10. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών κατά την επιμόρφωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών και την εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτικών.