ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή στο συνέδριο
Για την εγγραφή στο συνέδριο συμπληρώστε το «ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ». Τα ποσά συμμετοχής στο συνέδριο αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Πληρωμή μέχρι τις
15 Οκτωβρίου 2018

Πληρωμή μετά τις
15 Οκτωβρίου 2018

Πανεπιστημιακοί 40 ευρώ 50 ευρώ
Εκπαιδευτικοί 20 ευρώ 30 ευρώ
Φοιτητές 10 ευρώ 15 ευρώ

Ο σύνδεσμος πληρωμής είναι: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=181
Μπορείτε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα ή με χρήση κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής ΔΙΑΣ ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη πληρωμή (π.χ. IBAN) βρίσκονται στον παραπάνω σύνδεσμο.

Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμό σας και ο κωδικός του Συνεδρίου: 2970.

Το έγγραφό της κατάθεσης μαζί με με το συμπληρωμένο «ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» θα πρέπει να αποστέλλονται στο email του συνεδρίου (sekpy@aegean.gr) για να θεωρείται η διαδικασία ολοκληρωμένη.

Το ποσό της εγγραφής καλύπτει τα παρακάτω:

Οι πληρωμές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και όχι δια ζώσης.

Ανακοίνωση για τις εγγραφές

Αγαπητοί σύνεδροι,
Σας υπενθυμίζουμε ότι τουλάχιστον ένας από τους εισηγητές θα πρέπει να προβεί σε εγγραφή προκειμένου να ενταχθεί η εργασία στα πρακτικά.
Επιπλέον για τη χορήγηση του φακέλου του συνεδρίου, της βεβαίωσης, αλλά και για τη συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου είναι απαραίτητη η εγγραφή του κάθε ενδιαφερόμενου στο συνέδριο.
Με χαρά σας αναμένουμε στο Συνέδριο.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Χρυσάνθη Σκουμπουρδή
Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Μιχάλης Σκουμιός
Αναπληρωτής Καθηγητής
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου