ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής πλήρους κειμένου εργασιών για κρίση (παράταση):
14 Ιουλ. 2016
  • Ενημέρωση για την αποδοχή των εργασιών:
10 Σεπτ. 2016
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής τελικού κειμένου εργασιών (μετά τις διορθώσεις) για τα πρακτικά:

17 Σεπτ. 2016
  • Ανακοίνωση προγράμματος:
20 Σεπτ. 2016
  • Διεξαγωγή Συνεδρίου:
14-16 Οκτ. 2016