ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπό την αιγίδα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνουν τη διοργάνωση του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, με τίτλο: «Το εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά και το εκπαιδευτικό υλικό στις Φυσικές Επιστήμες: μοναχικές πορείες ή αλληλεπιδράσεις;», που θα πραγματοποιηθεί στις 14-16 Οκτωβρίου 2016 στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο.

Το Συνέδριο αυτό, με σκοπό να συνεχίσει τον προβληματισμό και τον διάλογο που αναπτύχθηκε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή: «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες» (Οκτώβριος 2014, ltee.org/sekpy2014), προσκαλεί εκπαιδευτικούς, επιστήμονες και ερευνητές να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους, τις αναζητήσεις τους, καθώς και τα αποτελέσματα των ερευνών τους για το εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες.

Η μαθησιακή διαδικασία διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από το εκπαιδευτικό υλικό που οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν κατά τη διδασκαλία. Το εκπαιδευτικό υλικό επιδρά άμεσα στη μάθηση των μαθητών καθώς οι μαθητές αλληλεπιδρούν με αυτό. Επίσης, επηρεάζει έμμεσα τη μάθηση των μαθητών μέσω των αλληλεπιδράσεών του με τους εκπαιδευτικούς και τις διδακτικές τους αποφάσεις. Το εκπαιδευτικό υλικό λοιπόν έχει σημαντικές επιπτώσεις στη μάθηση των μαθητών. Τι συμβαίνει όμως, όταν σε μια διδασκαλία Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών το υλικό αναφέρεται σε συναφείς έννοιες; Ή όταν ένα παρεμφερές υλικό χρησιμοποιείται σε δυο επισήμως διακριτά διδακτικά αντικείμενα; Ή, όταν ο διδάσκων είναι ο ίδιος, όπως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και όταν είναι διαφορετικός, όπως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση;

Στο επίκεντρο αυτού του συνεδρίου βρίσκονται η σχεδίαση, η παραγωγή, η διαχείριση και η αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, αλλά και οι αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικών, μαθητών και εκπαιδευτικού υλικού.

Πιο συγκεκριμένα, στο συνέδριο αυτό θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στη δυνατότητα συνεργατικής ανάπτυξης νέου εκπαιδευτικού υλικού για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, καθώς επίσης και την ανάλυση, τη χρήση και την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου εκπαιδευτικού υλικού στη διδακτική διαδικασία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών.

Στις βασικές επιδιώξεις του συνεδρίου συμπεριλαμβάνεται και η ανταλλαγή απόψεων για τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην έρευνα για το εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, καθώς επίσης και στις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην έρευνα για την ανάπτυξη έντυπου/φυσικού και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Επιπρόσθετα, θα συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με διεπιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.