ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Οι επτά θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους προτείνεται να αναπτυχθούν οι εργασίες του συνεδρίου είναι:

  1. Συνεργατικός σχεδιασμός, παραγωγή, διαχείριση και αξιολόγηση νέου εκπαιδευτικού υλικού για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές επιστήμες: προσδοκίες και ασυμβατότητες.

  2. Συγκριτική ανάλυση, διαχείριση και αξιολόγηση υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές επιστήμες.

  3. Αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην έρευνα για το εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά και στην αντίστοιχη για τις Φυσικές Επιστήμες: διαμόρφωση αναπαραστάσεων και μάθηση.

  4. Η έρευνα για τη μάθηση στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες και το σχολικό εκπαιδευτικό υλικό για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές επιστήμες: δυο κόσμοι σε αλληλεπίδραση ή σε αντίστιξη;

  5. Έντυπο/φυσικό και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές επιστήμες: συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες διαδρομές;

  6. Το εκπαιδευτικό υλικό για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές επιστήμες: διεπιστημονικές και διαθεματικές πρακτικές στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.

  7. Εκπαιδευτικό υλικό Μαθηματικών και Φυσικών επιστημών για την επιμόρφωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών και την εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτικών.