ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή στο συνέδριο
Για την εγγραφή στο συνέδριο συμπληρώστε το «ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ». Τα ποσά συμμετοχής αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Πληρωμή μέχρι τις
20 Σεπτεμβρίου 2016

Πληρωμή μετά τις
20 Σεπτεμβρίου 2016

Πανεπιστημιακοί 40 ευρώ 50 ευρώ
Εκπαιδευτικοί 20 ευρώ 30 ευρώ
Φοιτητές 10 ευρώ 15 ευρώ

Για την κατάθεση των χρημάτων θα χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω τραπεζικός λογαριασμός:
ALPHA BANK: 601002001000326
ΙΒΑΝ: GR68 0140 6010 6010 0200 1000 326
swift code: CRBAGRAA
Δικαιούχος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας

Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμό σας και ο κωδικός του Συνεδρίου: 2808.

Το έγγραφό της κατάθεσης μαζί με με το συμπληρωμένο «ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» θα πρέπει να αποστέλλονται στο email του συνεδρίου (sekpy2016@aegean.gr) για να θεωρείται η διαδικασία ολοκληρωμένη.

Το ποσό της εγγραφής καλύπτει τα παρακάτω: